X
تبلیغات
جوازتاسیس ،ثبت برند و طراحی لوگو ، ثبت شرکت ،بهره برداری مجوزمحیط زیست،علامت استاندارد،معافیت گمرکی
جوازتاسیس ،ثبت برند و طراحی لوگو ، ثبت شرکت ،بهره برداری مجوزمحیط زیست،علامت استاندارد،معافیت گمرکی

۱۶/۷/۱۳۹۳

اخذ#مجوزوجوازمحیط زیست،#ضوابط استقرار زیست محیطی،#کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#جوازتاسیس،#مجوزمحیط زیست، #اخذ اراضی جهاد مجوز کشاورزی،اخذ #جواز،#مجوز،#پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ #موافقت اصولی،#تولیدی،#پروانه بهره برداری، #استاندارد،#جهاد،#شهرداری

«خلاصه گردش کار در بخش  خودرو:

کلیه متقاضیان به منظور ترخیص خودروهای وارداتی و یا تعویض پلاک خودروها(بنزینی و دیزلی) و یا شماره گذاری خودروهای مزایده ای،با در دست داشتن مدارک لازم شامل برگ مشخصات خودرو،برگ سبز گمرک برای خودروهای وارداتی و همچنین برگ مشخصات خودرو و برگه معاینه فنی خودرو و نتیجه آنالیز گازهای خروجی اگزوز به کارشناس مربوطه مراجعه نموده و پس از بررسي مدارک و تطبیق آنها با ضوایط و #استانداردهای موجود،مجوز مربوطه توسط کارشناس صادر و جهت تاييد نهایی به معاون #محیط زیست انسانی تحویل داده می شود.

 #صنعت سبز:

مراحل اجرای این روش به شرح زیر می باشد:

-       ارسال پرسشنامه واحدهای #صنعتی و #خدماتی سبز از سوی #سازمان به اداره کل

-       #استعلام از واحدهای #صنعتی و #خدماتی دارای #شرايط احراز

-       #بررسي پرسشنامه های تکمیل شده و مستندات ارسالی از سوی واحدهای #صنعتی و #خدماتیپ

-        انتخاب اولیه واحدهای واجد #شرايط

-       بازدید از واحدهای پیشنهادی واجد #شرايط

-       ارائه گزارش بازدید از واحدهای پیشنهادی

-       #بررسي واحدهای پیشنهادی در کمیته انتخاب واحدهای #صنعتی و #خدماتی سبز

-       تنظیم صورتجلسه و انتخاب واحدهای #صنعتی و #خدماتی سبز

-       اعلام اسامی واحدها و ارسال پرسشنامه های تکمیل شده و مستندات به #سازمان

-       #بررسي و #تاييد نهایی توسط #سازمان

 طرح های پژوهشی:

مراحل اجرای این روش به شرح زیر است:

-       تشکیل جلسه به منظور تعیین اولویت های پژوهشی

-       دریافت پیشنهادات اولویت های پژوهشی از اعضا

-    #بررسي پیشنهادات در جلسه با حضور اعضاء و تصویب عناوین پروزه های پیشنهادی و ارسال صورتجلسه به #سازمان

-    ارائه عناوین و تعیین اعتبارات مورد نیاز با حضوراعضاء شورای پژوهشی اداره کل و نماینده #سازمان مدیریت و برنامه ریزی

-    تعیین و #استعلام#پروژه ها از دانشگاه ها و مراکز علمی به منظور ارائه شرح #خدمات و اعتبار پیشنهادی

-    #بررسي و مقایسه شرح #خدمات#پروژه ها از نظر تطابق فعالیت های ذکر شده و اعتبار پیشنهادی و همچنین تطابق با نوع نیاز اداره کل توسط همکاران اداره کل

-    جمع بندی کلی در جلسه شورای پژوهشی با حضور همکاران اداره کل و انتخاب دانشگاه ها و مراکز علمی به منظور اجرای #پروژه

-       ارسال صورتجلسه به #سازمان

-    تعیین مراکز علمی و دانشگاهی به منظور #نظارت بر #پروژه ها با همکاری برخی کارشناسان عضو شورای پژوهشی اداره کل و #استعلام از مراکز مربوطه

-       تنظیم قراردادهای اجرا و #نظارت

-       پیگیری ارائه گزارش پیشرفت کار #پروژه ها

تحویل گزارش های تحقیقاتی اداره کل و هماهنگی با ناظرین #پروژه های مذکور

محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت#محیط زیست »

 مدیریت پسماند:

در راستای اجرای این روش طبق برنامه ریزی قبلی،نسبت به انجام گشت پسماند اقدام و از کلیه مناطق شهری و مبادی ورودی بازدید به عمل آمده و ضمن تهیه مستندات از نقاط بحرانی،مراتب جهت پیگیری و رفع#آلودگي به مراجع ذیربط منعکس می شود.علاوه بر این در خلال انجام گشت،در صورت مشاهده تخلیه غیرمجاز پسماند و نخاله ساختمانی،ضمن جلوگیری از تخلیه،مدارک راننده خاطی ضبط و جهت تکمیل پرونده به اداره کل ارجاع داده خواهد شد.

 پایش و اندازه گیری#آلودگي آب:

طبق درخواست متقاضی(#سازمان،کارشناسان#محیط زیست انسانی و طبیعی اداره کل،پایش های دوره ای آزمایشگاه،ادارات تابعه،شکایات مردمی و نهادهای دولتی مانند وزارت نیرو،استانداری و نیز#خدمات آزمایشگاهی) پس از صدور حکم ماموریت،نسبت به انجام نمونه برداری از پساب خروجی،آبهای سطحی و یا کانون های#آلودگي اقدام می شود.پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه،آنالیزهای مورد نیاز یا درخواستی بر روی نمونه ها صورت گرفته و نتایج طی نامه اداری در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

 پایش هوا:

بنا به درخواست متقاضی،با صدور حکم ماموریت در محل حضور پیدا کرده و به انجام و سنجش میزان#آلودگي پرداخته و در نهایت نتایج در فرم جواب آنالیزها وارد و تحویل مسئول آزمایشگاه می گردد و سپس طی نامه ای با امضای مدیرکل در اختیار متقاضی قرار داده می شود.

 پایش محیط های آبی:

پس از تعیین زمان نمونه برداری و #تاييد حکم ماموریت،نسبت به نمونه برداری از ایستگاه های منتخب رودخانه یا تالاب اقدام می شود.پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه،آنالیزهای مورد نیاز بر روی آنها انجام می شود و نتیجه آزمایشات طی نامه ای رسمی به اداره کل اعلام می گردد.

 

جرایم#زيست محيطي:

در این روش ابتدا با مراجعه به سوابق،واحدهای آلاینده مشخص شده و از آزمایشگاه اداره کل در خواست نمونه برداری و آنالیز پساب خروجی آن واحدها صورت می پذیرد.پس از وصول نتایج آزمایش و#بررسي آنالیزها چنانچه پارامترهایی بالاتر از#استانداردهای#زيست محيطي بود،ضمن اخطار به واحد مورد نظر اقدام به تعیین میزان جریمه طبق جداول مندرج در آیین نامه می شود.سپس جریمه به واحد آلاینده ابلاغ شده و به تبع آن #پرداخت جریمه ابلاغی پس از اتمام مهلت داده شده،پیگیری می گردد.در صورت عدم#پرداخت جریمه طی مهلت تعیین شده،مطابق آیین نامه،درخواست قطع آب تهیه و به#سازمان آب و برق خوزستان ارسال می گردد.ضمناً در صورت عدم توجه به رفع #آلودگي و عدم پرداخت جریمه،مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.

#صدور پروانه  احداث و#بهره برداری:

در این روش متقاضی ابتدا با در دست داشتن#استعلام رسمی و اعلامیه تاسیس ،معرفی محل استقرار و کروکی دقیق و بهنگام(#تاييد شده شده توسط ارگان#استعلام کننده) به اداره کل مراجعه نموده و پس از ثبت نامه و ارجاع#استعلام مذکور به معاونت#محیط زیست انسانی،#استعلام به کارشناس مربوطه ارجاع داده  می شود.پس از#بررسي مقدماتی،کارشناس نسبت به بازدید از محل و تهیه گزارش کارسناسی اقدام می نماید.پس از طی مراحل اداری و ثبت گزارش و ارجاع مجدد به کارشناس،نامه نهایی و پاسخ #استعلام تهیه شده و پس از امضای نهایی، به متقاضی یا مرجع#استعلام کننده تحویل داده می شود.

 رسیدگی به شکایات:

کلیه متقاضیان و شاکیان از طریق نامه،تلفن و مراجعه حضوری شکایت خود نسبت به هرگونه #آلودگي و#تخريب#زيست محيطي یا مشاغل مزاحم شهری را به اداره کل و یا ادارات شهرستان ها منعکس می نمایند.پس از#بررسي مقدماتی شکایت،نسبت به بازدید از محل و تهیه مستندات شامل عکس و فیلم اقدام شده و مرتبط با نوع#آلودگي و محل وقوع ،طبق وظایف قانونی محوله،با ارگانهای ذیربط مکاتبه صورت گرفته و یا اخطاریه صادر می شود.متقاضیان از طریق ارسال رونوشت نامه،تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری از نتیجه امر مطلع خواهند شد.

بازرسین معتمد:

مراحل اجرای این روش پس از تشخیص صلاحیت بازرس معتمد، به شرح زیر می باشد:

-    ارسال #گزارشات#نظارت و بازرسی از مراحل فعالیت #پروژه توسط بازرس(بازرس هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از روند اجرای ملاحظات #زيست محيطي#پروژه به اداره کل ارسال می نماید).

-     #بررسي#گزارشات ارسالی توسط کارشناس مربوطه و اظهارنظر درباره آن و ارسال نقطه نظرات کارشناسی به معاونت #محیط زیست انسانی #سازمان

-       رفع نواقص و کاستی های گزارش توسط بازرس معتمد و ارسال مجدد به اداره کل

-       اظهار نظر در خصوص گزارش اصلاحی

-       پذیرش یا عدم پذیرش گزارش

-       در صورت عدم پذیرش،ارسال مجدد به بازرس معتمد جهت #بررسي مجدد و رفع نقص

در نهایت،بهبود عملکرد بازرس معتمد در خصوص انجام وظایف محوله #نظارت و بازرسی طرح(#پروژه)ارزیابی شده

 #بررسي#گزارشات ارزیابی:

مراحل اجرای این روش به شرح زیر می باشد:

-       #استعلام#پروژه مبنی بر نیاز به ارزیابی

-       اعلام اداره کل مبنی بر نیاز یا عدم نیاز به ارزیابی

-       ارائه گزارش مطالعات ارزیابی #زيست محيطي بر اساس الگوی مصوب توسط کارفرما

-       #بررسي گزارش توسط توسط اداره کل

-       اعلام نواقص و کاستی های گزارش توسط اداره کل به دفتر ارزیابی(همراه با ارسال گزارش)

-       #بررسي گزارش توسط دفتر ارزیابی

-       اعلام نواقص و کاستی های گزارش از سوی دفتر ارزیابی #سازمان به اداره کل

-       ابلاغ نواقص به کارفرمای #پروژه

-       ارسال اصلاحیه از سوی کارفرما به اداره کل

-       ارسال اصلاحیه از سوی از سوی اداره کل به #سازمان

-       برگزاری جلسه دفاعیه(در صورت رفع کامل نواقص)

-    اعلام نظر کتبی توسط #سازمان به اداره کل(1-عودت جهت بازنگری،2- موافقت مشروط،3- عدم #تاييد گزارش)

 خودرو:

کلیه متقاضیان به منظور ترخیص خودروهای وارداتی و یا تعویض پلاک خودروها(بنزینی و دیزلی) و یا شماره گذاری خودروهای مزایده ای،با در دست داشتن مدارک لازم شامل برگ مشخصات خودرو،برگ سبز گمرک برای خودروهای وارداتی و همچنین برگ مشخصات خودرو و برگه معاینه فنی خودرو و نتیجه آنالیز گازهای خروجی اگزوز به کارشناس مربوطه مراجعه نموده و پس از #بررسي مدارک و تطبیق آنها با ضوایط و #استانداردهای موجود،مجوز مربوطه توسط کارشناس صادر و جهت #تاييد نهایی به معاون #محیط زیست انسانی تحویل داده می شود.

 #صنعت سبز:

مراحل اجرای این روش به شرح زیر می باشد:

-       ارسال پرسشنامه واحدهای #صنعتی و #خدماتی سبز از سوی #سازمان به اداره کل

-       #استعلام از واحدهای #صنعتی و #خدماتی دارای #شرايط احراز

-       #بررسي پرسشنامه های تکمیل شده و مستندات ارسالی از سوی واحدهای #صنعتی و #خدماتیپ

-        انتخاب اولیه واحدهای واجد #شرايط

-       بازدید از واحدهای پیشنهادی واجد #شرايط

-       ارائه گزارش بازدید از واحدهای پیشنهادی

-       #بررسي واحدهای پیشنهادی در کمیته انتخاب واحدهای #صنعتی و #خدماتی سبز

-       تنظیم صورتجلسه و انتخاب واحدهای #صنعتی و #خدماتی سبز

-       اعلام اسامی واحدها و ارسال پرسشنامه های تکمیل شده و مستندات به #سازمان

-       #بررسي و #تاييد نهایی توسط #سازمان

 طرح های پژوهشی:

مراحل اجرای این روش به شرح زیر است:

-       تشکیل جلسه به منظور تعیین اولویت های پژوهشی

-       دریافت پیشنهادات اولویت های پژوهشی از اعضا

-    #بررسي پیشنهادات در جلسه با حضور اعضاء و تصویب عناوین پروزه های پیشنهادی و ارسال صورتجلسه به #سازمان

-    ارائه عناوین و تعیین اعتبارات مورد نیاز با حضوراعضاء شورای پژوهشی اداره کل و نماینده #سازمان مدیریت و برنامه ریزی

-    تعیین و #استعلام#پروژه ها از دانشگاه ها و مراکز علمی به منظور ارائه شرح #خدمات و اعتبار پیشنهادی

-    #بررسي و مقایسه شرح #خدمات#پروژه ها از نظر تطابق فعالیت های ذکر شده و اعتبار پیشنهادی و همچنین تطابق با نوع نیاز اداره کل توسط همکاران اداره کل

-    جمع بندی کلی در جلسه شورای پژوهشی با حضور همکاران اداره کل و انتخاب دانشگاه ها و مراکز علمی به منظور اجرای #پروژه

-       ارسال صورتجلسه به #سازمان

-    تعیین مراکز علمی و دانشگاهی به منظور #نظارت بر #پروژه ها با همکاری برخی کارشناسان عضو شورای پژوهشی اداره کل و #استعلام از مراکز مربوطه

-       تنظیم قراردادهای اجرا و #نظارت

-       پیگیری ارائه گزارش پیشرفت کار #پروژه ها

تحویل گزارش های تحقیقاتی اداره کل و هماهنگی با ناظرین #پروژه های مذکور

 کد ملی:

مراحل اجرای این روش به شرح زیر می باشد:

-       اعلام #سازمان مبنی بر معرفی واحدهای واجد #شرايط احراز کد ملی

-       #استعلام اداره کل از واحدهای #صنعتی و #خدماتی دارای گواهینامه معتبر ISO 14000

-       بررسي مدارک دریافتی از واحدهای #صنعتی و #خدماتی

-       انتخاب اولیه واحدهای واجد #شرايط

-       ارسال مدارک به #سازمان

-       بررسي و #تاييد نهایی توسط #سازمان

 مالیات بر ارزش افزوده:

مطابق تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده،کلیه واحدهای #توليدي و #صنعتی که فعالیت آنها موجب بروز #آلودگي های #زيست محيطي می شود،توسط #سازمان حفاظت #محیط زیست معرفی می گردند.در این خصوص پس از بررسي فرایند تولید و نوع محصولات و نیز #بررسي آخرین و جدیدترین مستندات تهیه شده شامل نتیجه آنالیز پساب خروجی یا آلاینده های هوا،صورتجلسات و تصاویر #آلودگي،فهرست #صنايع آلاینده استان تهیه و جهت #بررسي نهایی و اعلام به مراجع ذیربط،به #سازمان ارسال می گردد.پس از نهایی شدن فهرست،از سوی #سازمان متبوع یک نسخه از فهرست مذکور به اداره کل ارسال می شود.

 یک در هزار فروش:

کلیه واحدهای #صنعتی و #خدماتی موظفند یک در هزار فروش سالیانه خود را به منظور رفع معضلات #زيست محيطي،احیاء #تخريب های حاصله،فرهنگ سازی و آموزش های #زيست محيطي،مطابق با مندرجات آئین نامه،صرف نماید.در همین راستا کلیه واحدهای #صنعتی در ابتدای سال نسبت به ارسال فهرست و عناوین برنامه ها و #پروژه هایی که در جهت بهبود وضعیت #زيست محيطي بوده،اقدام نمایند.کمیته کارشناسی اداره کل عناوین و جزئیات هرکدام از #پروژه ها را #بررسي و در صورتیکه #پروژه ها در راستای کاهش #آلودگي های #زيست محيطي واحد،مثبت ارزیابی گردید،ابتدا موافقت اولیه صادر می شود.در خلال اجرای #پروژه ها،کمیته کارشناسی از اقدامات اجرایی و روند پیشرفت #پروژه ها بازدید به عمل آورده و ضمن بررسي کلیه مستندات و مدارک مالی #پروژه ها و تنظیم صورتجلسه توسط کمیته کارشناسی،#تاييدیه نهایی در ربطه با هزینه کرد یک در هزار صادر می شود.

 

 اخذ#مجوزوجوازمحیط زیست،#ضوابط استقرار زیست محیطی،#کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#جوازتاسیس،#مجوزمحیط زیست، #اخذ اراضی جهاد مجوز کشاورزی،اخذ #جواز،#مجوز،#پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ #موافقت اصولی،#تولیدی،#پروانه بهره برداری، #استاندارد،#جهاد،#شهرداری،#بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحد های تولیدی#ثبت برند #مشاوره صنعتی #علامت استاندارد#محیط زیست

www.lajvargroup.com

88923040      09121220704


برچسب‌ها: اخذ#مجوزوجوازمحیط زیست،#ضوابط استقرار زیست محیطی،#کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#جوازتاسیس،#مجوزمحیط زیست، #اخذ اراضی جهاد مجوز کشاورزی،اخذ #جواز،#مجوز،#پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ #موافقت اصولی،#تولیدی،#پروانه بهره برداری، #استاندارد،#جهاد،#شهرداری،#بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحد های تولیدی#ثبت برند #مشاوره صنعتی #علامت استاندارد#محیط زیست ,
نوشته شده توسط سعید باقری در ۱۲:۲۵ | لینک ثابت نظر(0)

۲۵/۶/۱۳۹۳

محیط زیست نفتی،تخریب زیست محیطی،قوانین و مقررات زیست محیطی

#محيط زيست

معرفی فعالیتها و برنامه های گروه#محيط زيست مدیریت HSE شركت ملی نفت ایران:

 -1
كلیاتی راجع به قوانین ومقررات#محيط زيست
 -2
تبیین اهداف و سیاستهای كلان#زيست محيطيدرشركت ملی نفت ایران
 -3
برنامه های موجود برای رسیدن به اهداف تعیین شده
 -4
شرح فعالیتهای انجام شده درراستای برنامه های#زیست محیطی
 -5
معرفی مشكلات وچالشهای#زيست محيطيموجود درشركت ملی نفت ایران
 -6
بررسی نقطه ضعفها وموانع و علل تأخیرهای رخ داده

مقررات#محيط زيست:
 -1
تدوین اصول و قواعد#محيط زيست چه درابعاد ملی و چه درسطوح بین المللی موجب#توسعه حقوق#محيط زيست شده است.
 -2
قوانین ومقررات#زيست محيطيیكی از مهمترین ابزار و عوامل مدیریت#محيط زيست و حفاظت از منابع آن محسوب می شود.
 -3
هرچند صرفأ اجرای قوانین#محيط زيست تمام مشكلات#زيست محيطيراحل نمی كند ولی مسلمأ پیشگیری و ممانعت از آلودگی و تخریب #محيط زيست و#تنظيم روابط بین انسان و#محيط زيست بدون وجود قواعد حقوقی الزام آور میسر وممكن نخواهد بود.

اصل پنجاهم قانون اساسی:

درجمهوری اسلامی، حفاظت از#محيط زيست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای#اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی#محيط زيست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می كند، ممنوع است.

مجموعه قوانین و مقررات#محيط زيست– ویرایش اول:

شامل قوانین و مقررات گزینش شده متناسب با نوع فعالیتهای#صنايع بالادستی نفت و نیز استفاده از جدیدترین قوانین و#مصوبه های موجود در شش فصل به شرح ذیل تدوین گردیده است:
 -1
كلیات
 -2
آب
 -3
هوا وصوت
 -4
مواد زائد جامد
 -5
جرائم و مجازاتها
 -6
ارزیابی#زیست محیطی
هربخش به طور مجزا شامل تعاریف و سپس قوانین و مقررات مرتبط با آن بخش می باشد.

پروتكل ها و#موافقت نامه های ناحیه ای و بین المللی:

با توجه به ارتباط موضوعی اغلب فعالیتهای#صنايع بالادستی نفت با اینگونه پروتكل ها و#موافقت نامه ها ، در این زمینه گزینشی صورت نگرفته است و به جلد دوم مجموعه قوانین و مقررات حفاظت#محيط زيست(تدوین شده توسط دفتر حقوقی و امور مجلس ) ارجاع داده شده است.
 -1
كنوانسیون منطقه ای كویت (برای همكاری درباره حمایت و#توسعه#محيط زيست دریایی و نواحی ساحلی دربرابر آلودگی)
 -2
كنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی بویژه تالابهای#زیستگاه پرندگان آبزی(رامسر)
 -3
پروتكل راجع به كنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناك و دیگر ضایعات دردریا
 -4
كنوانسیون بازل

برنامه های موجود برای رسیدن به اهداف تعیین شده:
 -1 
تهیه مستندات

 • تعریف، نظارت و همكاری در پروژه های#زیست محیطی
 • همكاری دربرگزاری سمینارها و#كارگاههای آموزشی
 • فرهنگ سازی با تهیه بروشور، پوستر، شركت در#نمايشگاه ، ارائه مقاله در نشریات تخصصی و . . .
 • تشكیل كمیته تخصصی#محيط زيست شركت ملی نفت ایران


 -2
انجام بازدیدها و شركت درممیزی

 • اهم برنامه ها


الف) برنامه های كوتاه مدت ومیان مدت
 -1
مدیریت های فنی شركتهای#توليدی و#بهره برداری به مدت دوماه پس از تصویب این دستورالعمل موظف به ارائه طرحهای پیشنهادی خود دراین زمینه می باشند.
 -2
شركتهای#توسعه ای موظف به#اخذ#خدمات از شركت ملی حفاری یا بخش خصوصی گردند.
 -3
ازتاریخ 15/3/87 چاه سوزی با هرگونه توجیه به كلی درسطح شركت ملی نفت ایران ممنوع گردد.
 -4
درراستای ایجاد انگیزه، پاداشی معادل 2 درصد سود خالص سالیانه ناشی از اقدامات انجام پذیرفته توسط هر شركت در زمینه فوق الذكر، پس از تأیید كمیته ای مركب از چهار نفر از نمایندگان مدیریت های نظارت بر#توليد و HSE و تصویب مدیر عامل محترم شركت ملی نفت ایران جهت پرداخت به مجریان در اختیار شركت های متولی اقدام قرار گیرد

ب ) برنامه های دراز مدت
درراستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و جلوگیری از#توسعه سازمان های دولتی و فراهم نمودن مقدمات#واگذاري این فعالیت به بخش خصوصی اقدامات ذیل دربرنامه قرار گیرد.
 -1
فراخوان جهت شناسایی مشاورین داخلی و خارجی به منظور#اخذ طرح های جدید مزید بر روند جاری توسط مدیریتHSE و ارائه نتایج به هیأ ت مدیره محترم شركت ملی نفت ایران جهت تصویب خواهی و سپس ابلاغ به شركت های فرعی جهت برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانكاراجرایی.
 -2
موظف نمودن شركت ها به#واگذاري كلیه#تجهيزات ملكی موجود پس از سه سال ازاجرای طرح به بخش خصوصی و انجام حمایت های لازم قانونی جهت تقویت و استمرار فعالیت بخش خصوصی دراین زمینه.

 • شرح مختصری بر پروژه های#زیست محیطی


 -1
بررسی كمی و كیفی آبهای#توليد شده همراه نفت و آزمایشهای مربوط به تصفیه پذیری آن برای#كاربريهای مختلف
 -2
پالایش خاكهای آلوده به مواد نفتی توسط گیاهان دراستان خوزستان
 -3
تدوین نظام مدیریت پسماندهای#صنعتی و غیر#صنعتی جزیره خارك

 • مجموعه مستندات واحد#محيط زيست


 -1
مجموعه قوانین ومقررات#زيست محيطي
 -2
فرهنگ لغت به انظمام اختصارات ایمنی بهداشت و#محيط زيست
 -3
دیكشنری#زيست محيطي
 -4
مجموعه#استانداردهای#زيست محيطيبخش بالادستی#صنايع نفت
 -5
مدیریت موادزائد درعملیات اكتشاف و#توليد
 -6
دستورالعمل اجرائی پسماندهای جامد
 -7
دستورالعمل ممیزی مدیریتی وعملیاتی#زیست محیطی
 -8
عملكرد#زيست محيطيشركت ملی نفت ایران

 حامی صنعت:اخذ مجوز زیست محیطی،قوانین محیط زیست صنعتی،موافقت اصولی
88923040 

 

 


برچسب‌ها: محیط زیست نفتی،تخریب زیست محیطی،قوانین و مقررات زیست محیطی,
نوشته شده توسط سعید باقری در ۱۴:۱۵ | لینک ثابت نظر(0)

۵/۶/۱۳۹۳

غارت اب و خشکسالی،تغییر کاربری زمین کشاورزی،خطر محیط زیستساز غارت آب تا بیکاری کشاورزان
 
ایران به لحاظ ویژگی ‏های خاص اقلیمی و موقعیت جغرافیایی از سرزمین‏های خشک و نیمه‏ خشک جهان به شمار می‏آید كه از نظر طول و عرض جغرافیایی، در كمربند بیابانی جهان قرار گرفته است. مساحت تقریبی بیابان‏ های ایران حدود 450 هزار كیلومترمربع برآورد می‏شود و متوسط بارندگی آن حدود یک سوم متوسط جهانی است. هرچند در بحث تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی که کشور را وارد سیزدهمین سال خشکسالی پیاپی کرده است، نقش عوامل انسانی و تخریب محیط زیست، انکارناشدنی است اما به واسطه اینکه این اتفاق روندی بطئی و آرام دارد و در ضمن کنترل همه عوامل موثر در بروز آن، کاری دشوار و حتی ناممکن می‏نماید، پرداختن به آن در درجه دوم اهمیت قرار می‏گیرد. اما به راستی باید ریشه بحران آب در ایران را بحث مدیریت منابع آب دانست. بنابر آمار اعلام شده از سوی مسوولان وزارت نیرو، هم اکنون در ایران میزان برداشت آب از منابع تجدیدشونده به حدود 80‌درصد می‏رسد حال آنکه حداکثر مجاز برای برداشت آب از این منابع 60‌درصد است و این 20‌درصد برداشت اضافه، کشور را با چالش‏های اساسی از جمله بیلان منفی آب در 298 دشت از مجموع 609 دشت کشور و نیز خشک شدن تالاب‏ها و دریاچه‌ها رو به رو کرده است.
170 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور! 
چندی پیش محمد حاج رسولی‌ها؛ مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعلام اینکه از مجموع 650 هزار حلقه چاه در کشور، 170 هزار حلقه آن را چاه‌های غیرمجاز تشکیل می‏دهند، نشست زمین در بسیاری از دشت‏های کشور را نتیجه برداشت بی‏رویه و کاهش سطح آب‏های زیرزمینی دانست و گفت: از حدود 6 میلیارد مترمکعب کسری مخزن، حدود 5/4 تا 5 میلیارد به دلیل اضافه برداشت و چاه‌های غیرمجاز است و بقیه آن در اثر تغییر اقلیم. این آمار در حالی منتشر می‏شود که بحران کم‏آبی سال‏هاست که بر این سرزمین سایه افکنده و هر روز ابعاد گسترده‏تری به خود می‏گیرد. حال با این وصف باید پرسید که با وجود خشکسالی‏های پی‌درپی سال‏های اخیر و نیز بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی، تکلیف این 170 هزار چاه غیرمجاز چه خواهد بود؟
بحث آب‏های زیرزمینی، مهم‏ترین مساله کشور است
عیسی کلانتری؛ وزیر پیشین کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز در این زمینه معتقد است: کشاورزانی که با احداث چاه‌های غیرمجاز اقدام به برداشت از منابع آب زیرزمینی می‏کنند، متجاوز به حقوق کشاورزان دیگر هستند و اگر از اول با اینها برخورد می‏شد، الان تبدیل به یک معضل برای کشور نشده بودند.
وی با بیان اینکه «امروز مهم‏ترین مساله کشور، بحث آب‏های زیرزمینی است»، می‏گوید: در مناطقی که بیلان سفره‌ها منفی نیست باید به این چاه‌ها مجوز بدهند اما در مناطق بحرانی و دشت‏های ممنوعه باید این چاه‌ها تعطیل شوند چون سفره‌های آب زیرزمینی تحمل این چاه‌ها را ندارند.
کلانتری بخشی از مساله برداشت‏های غیرقانونی از منابع آب را به سیاست‌های دولت قبل مربوط می‏داند و یادآور می‏شود: در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد، 1/5میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب در سفره‌های زیرزمینی داشتیم که وقتی ایشان تشریف بردند این رقم به 7/10میلیارد مترمکعب رسیده بود.
کشاورزانی که انگیزه‏ای برای تعیین تکلیف چاه‌ها ندارند
رحیم سجادی؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک و صنایع نیز با اشاره به قانون ساماندهی چاه‌های غیرمجاز می‏گوید: طبق قانون ساماندهی چاه‌های غیرمجاز، وزارت نیرو موظف است برای چاه‌هایی که قبل از سال 85 تاسیس شده‏اند با کاهش دبی برداشت، پروانه فعالیت صادر کند. از طرفی کشاورزان مالک این چاه‌ها چون می‏دانند در صورت ثبت نام در این طرح، باید دبی برداشتی خود را کاهش دهند، حاضر به پرکردن فرم ثبت نام نیستند. 
اما محمد حاج رسولی‌ها، ضعف قانونی را برای برخورد با متخلفان عامل اصلی می‏داند و تاکید می‏کند: در کشور برای برخورد با متخلفان در این زمینه، ضعف قانونی داریم در حالی که می‏بایست ابزارهای قوی‏تری برای برخورد در اختیار وزارت نیرو باشد. در حال حاضر صاحبان چاه‌های غیرمجاز اصلا احساس مشکل نمی‏کنند که بخواهند پروانه فعالیت دریافت کنند.
او اعمال فشار اقتصادی روی این افراد برای تعیین تکلیف چاه‌های خود را راهکاری موثر عنوان می‏کند و می‏گوید: خیلی از این افراد اسناد تملک ندارند و نمی‏توان به آنها پروانه داد. بعضی هم به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی مراجعه نمی‏کنند. گروهی نیز به دلیل اینکه نصب کنتور با هزینه متقاضی انجام می‏شود، انگیزه‏ای برای این کار ندارند.
تعطیلی چاه‌ها یا بیکاری کشاورزان؟ 
علیرضا خسروی؛ نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از مشخص نبودن سیاست وزارت نیرو در بحث آب، می‏پرسد: بالاخره با وجود همین چاه‌ها در بعضی از مناطق، شغلی ایجاد شده و اگر این چاه‌ها تعطیل شوند، برای کشاورزان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
هدایت‌الله فهمی؛ معاون دفتر برنامه‏ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو هم با بیان اینکه اگر سیستم‏های مدرن آبیاری توسعه یابند و در مصرف آب صرفه‏جویی شود، قطعا کشاورزان به مشکل بر نمی‏خورند، می‏گوید: خوشبختانه با هماهنگی‏های انجام گرفته، دادگاه‌هایی تشکیل شده تا به صورت قانونی این چاه‌ها از مدار خارج شوند.
رحمت‌الله نوروزی؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: ساماندهی چاه‌های غیرمجاز باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. از طرفی بحث تولیدات کشاورزی هم مهم است و بسیاری از این چاه‌ها در گذشته که قانونی در این ارتباط وجود نداشته، احداث شده‏اند. برخورد با این چاه‌ها باید با توجه به نیاز و شرایط هر منطقه صورت گیرد. اگر ضرورت دارد، تعطیلی این چاه‌ها در مناطقی که با بحران مواجهند، یکی از گزینه‌ها خواهد بود.
سرپرست صنایع سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد
سرپرست صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور ۱۰ مجوز صنایع تبدیلی در سطح استان خبر داد.
در راستای راه‌اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی مجوز احداث 10 طرح در زمینه این صنایع در مردادماه جاری صادر شد.
وی این طرح‌ها را شامل فرآوری خرما، درجه‌بندی و بسته‌بندی انواع سبزیجات و صیفی‌جات منجمد و خشک، خوراک آماده دام، برنجکوبی، خدمات سردخانه‌ای، فرآورده‌های غذایی از کنجد، تهیه آورده از خرما، دسته بندی فیله و گوشت ماهی، بسته بندی انواع سبزی و صیفی خشک، بسته‌بندی حبوبات و غلات و برنج برشمرد.
سرپرست صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: کل سرمایه ثابت طرح‌ها یکصد و 91 میلیارد ریال بوده که با ظرفیت 21 هزار و 700 تن در سال فعالیت خواهند کرد.
موسوی تصریح کرد: این 10 طرح در شهرستان‌های رامشیر، باوی، دزفول، شوشتر و هفتکل به اجرا در می‌آیند.
این مسئول در پایان یادآور شد: با راه‌اندازی این 10 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی زمینه اشتغال برای 215 نفر ایجاد خواهد شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران:
۴۰ درصد واحدها در شهرک‌های صنعتی فعال هستند
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به فعالیت ۴۰ درصدی واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی تهران گفت: موادغذایی، دستگاه های تولیدی و مواد اولیه بیش‌ترین آمار واردات در این استان را به خود اختصاص داده است.
یدالله صادقی در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد: 40درصد تولید ناخالص داخلی کشور در استان تهران صورت می‌گیرد که این موضوع نشات گرفته از تمرکز واحدهای مختلف و توانایی اقتصادی این استان است.
وی ادامه داد: تقاضای شغل به دلیل رشد جمعیت و مهاجرت به این استان بسیار بالا است.
صادقی با اشاره به این که حفظ محیط زیست حائز اهمیت است، بیان کرد: طی یک سال اخیر 615 مجوز تاسیس شرکت با سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد تومان و اشتغال زایی 24 هزار و 270 نفر صادر شده است که عمدتا بهره برداری از این صنایع حدود 2سال زمان نیاز دارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در این مدت پروانه بهره برداری 165 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 650 میلیارد تومان و اشتغال 6 هزار نفر صادر شده که در کنار آن مجوز  500 میلیارد تومان بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی صادر شده است.
وی با اشاره به این که 1150 میلیارد تومان مجوز توسعه و نوسازی به بهره برداری رسیده خاطرنشان کرد: 34 میلیون تن محصولات معدنی در استان تهران که 10 درصد تولید کشور را تشکیل داده تولید شده است.
او با بیان این که  15 هزار و 500 پروانه صنفی با اشتغال 40 هزار نفر صادر شده که 8838 واحد صنفی برای واحدهای  خدمات فنی و تولیدی بوده است، یادآور شد: 477 اتحادیه با 400 هزار واحد صنفی در استان تهران وجود دارد که در طی یک سال 120 انتخابات در اصناف صورت گرفته است.
صادقی بیان کرد: 2125 کارت بازرگانی در استان تهران صادر شده و15 هزار کارت بازرگانی که 50درصد کارتهای فعال کشور است مربوط به استان تهران است.
وی افزود: مجوز ثبت سفارش 68 هزار میلیارد دلار طی 131 هزار پرونده صادر شده که به معنی واردات قطعی نیست.
او از بازرسی 4 میلیون واحد با تشکیل 225 هزار پرونده که 5درصد از آن‌ها مرتکب خلاف شده بودند در استان تهران خبر داد و گفت: در هفته دولت 14 واحد صنعتی با اشتغال 700 نفر و سرمایه گذاری 133 میلیارد تومان آماده بهره برداری است.
وی بیان کرد: صدور مجوز تاسیس و سرمایه گذاری در استان تهران نسبت به مدت مشابه رشد قابل توجهی داشته که واحدهای فعال شهرک‌های صنعتی با ظرفیت 50درصدی در حال کار هستند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر این که مشکلات منابع مالی، سرمایه در گردش، به روز رسانی ماشین آلات تولید و تامین مواد اولیه در رشد تولید و صنعت تاثیر گذار بوده است، گفت: ار نیمه دوم سال 91 ضریب کاهندگی رشد تولید افزایش یافت.
صادقی خاطرنشان کرد: موادغذایی ، ماشین آلات تولید و مواد اولیه  با پشت سر گذاشتن کالاهای مصرفی بیش‌ترین آمار واردات را در استان تهران به خود اختصاص داده است.
رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصان صنعت کفش در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد
تولید و صادرات کفش در رکود/دولت شرایط واردات مواد اولیه را به سال ۹۰ برگرداند
خبرگزاری تسنیم: رئیس هیئت مدیره متخصصان صنعت کفش با بیان اینکه از دولت انتظار داریم تا شرایط واردات مواد اولیه را برای واردکنندگان به سال ۹۰ برگرداند، گفت:دولت برای حل مشکلات صنعتگران کشور باید نگاه جهادی داشته باشد.
با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت کفش نیز مشابه سایر صنایع دیگر با مشکلات متعددی روبه رو است، اظهار داشت: قدرت خرید مردم و واریز نقدینگی به واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرده است و همین امر باعث شده تولیدکنندگان نه تنها در بازار داخلی بلکه در بازار صادراتی نیز با مشکلاتی مواهه شوند.
وی با بیان این که صادرات کفش ایرانی در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 21.5 درصد کاهش یافته است، افزود: از لحاظ وزنی نیز صادرات کفش در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه 17 درصد کاهش داشته است.
لشگری از جمله دلایل اصلی کاهش حجم صادارت کشور در حوزه کفش را بازار صادراتی عراق دانست و گفت: متأسفانه ایران 60 درصد از صادارت خود را به بازار عراق و مابقی را به کشورهای آذربایجان و افغانستان دارد که در شرایط فعلی با حضور دو رقیب جدی ترکیه و چین در بازار عراق با کاهش صادرات به این کشور روبه رو شدیم.
 رئیس هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش اضافه کرد: کاهش حجم صادارت باعث شده تا حجم تولید در داخل کشور هم کاهش پیدا کند.
* واردات مواد اولیه سخت تر شد
وی با اشاره به اینکه از دولت انتظار داریم تا شرایط واردات مواد اولیه را برای واردکنندگان به سال 90 برگرداند، تصریح کرد: در سال 90 هر واردکننده مواد اولیه می توانست با استفاده از اعتبار ارزی خود مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی را به کشور وارد کند اما در شرایط فعلی سیستم بانکی ایستگاه های بازرسی زیادی را ایجاد کرده که این امر مشکلات زیادی را برای واردکنندگان مواد اولیه به وجود آورده است.
لشگری با اعتقاد براینکه  بانک مرکزی نباید در شرایط رکود چنین موانعی را پیش روی واردکنندگان قرار دهد، اظهار داشت: دولت باید بستر سازی مناسبی را برای ارائه مواد اولیه با کیفیت به واحدهای تولیدی ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه در کنار مشکل مذکور قیمت مواد اولیه پتروشیمی‌ها در بورس کالا نیز گران شده است، گفت: تحریم های داخلی در کنار تحریم های خارجی امکان فعالیت را از واحدهای تولیدی گرفته است.
 رئیس هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ضمن بیان این که دولت برای حل مشکلات صنعتگران کشور باید نگاه جهادی داشته باشد، اظهار داشت:هم اکنون فعالان صنعت کفش به تولید کالاهای با ارزش افزوده گرایش پیدا کرده اند که اگر در این مسیر دولت حمایت های لازم را در ارائه مواد اولیه انجام دهد رشد تولید و افزایش حجم صادارت امکان پذیر خواهد شد.
صنعت خرما نیاز به حمایت دارد
 
فیروزه فاطمی مدیرعامل شرکت به پروران مشکان بم وکيل دادگستري است  اما بعد از فوت همسرش مهندس فاطمي زماني که دو فرزند در حال تحصيل داشت مسئوليت کار را پذيرفت. او می گوید واقعا به سختي توانسته اين مجموعه را سر پا نگه دارد اما از پس سختیهای فراوان بر آمده است در ذیل مصاحبه ایشان را می خوانیم.
ميزان صادرات خرماي ايران چه قدر است؟
در واقع 10 درصد خرماي ايران صادر مي شود و 90% مصرف داخل  است. اگر کمک دولت باشد  مطمئنا بيشتر از اين خواهد بود شرکت من 100 کانتينر درسال صادر ات دارد. اما من مي توانم تا 300 کانتينر صادرات داشته باشم زيرا مشتريش را دارم. اما در واقع توان مالي و کمک از دولت ندارم. در واقع مسئولين بايد ما را حمايت کنند.
صادرات خرماي شما بيشتر به کدام کشورها هستند؟
کانادا، مالزي، دبي، هند، استراليا و سوئيس .
نظر شما در خصوص پايانه صادراتي چيست؟
قيمت تمام شده صادرات کاهش پيدا مي کند. اکنون باري که از ايران مي فرستيم هيج تضميني  نيست که با سالم به مقصد برسد. و دير عمل کردن هم ما را به بد قول بودن هم معروف کرده است. اما در واقع مشکلات ما را نمي دانند.
چه حمايتي از دولت انتظار داريد؟
هم توليد کنندگان و هم صادر کنندگان بايد حمايت شوند. وام هاي کم بهره به توليد کنندگان و صادر کنندگان بدهند تا بتوانند با بازارهاي دنيا رقابت کنند. تاکنون هيچ حمايتي از دولت نداشته ايم با توجه به تحريم ها هم مشکلات ما بيشتر شده است.به طورمثال وقتي مي خواهيم به کانادا خرما صادر کنيم بايد به دبي بفرستيم و تحت پوشش يک شرکت عربي خرماي ايران به کانادا صادر شود. با مشکلات ارزي که اکنون به وجود آمده مشتريان ما رااز ما شاکي کرده است و برنامه ريزي دقيق را هم از ما گرفته است.
دولت در خصوص کمک به توليد کنندگان بايد هوشيار باشد يکي از اين کمکها بخش آبياري است در واقع با يد زير ساختها ساخته شود البته الان يک سري حمايتهاي خوب انجام مي گيرد مثلا تا 70%بخشودگي به کشاورزان داده اند تا آبياري تحت فشار اجرا کنند. منتهي هنوز تا استانداردهاي جهاني فاصله داريم.  خرماهايي که در باغات بسته بندي مي شوند بايد دوباره در سالن سرت و بسته بندي شوداما وقتي باغدار در همان باغ خود اگر سالن بسته بندي بهداشتي و مجهزي داشته باشد هزينه صادرات را پايين مي آورد.
وقتي خرماي شرکت مشکان به کانادا مي رود با زير پرچم دبي از کجا مي فهمند که خرماي شرکت شما است؟
اولين شرکتي که در رطب مضافتي بم که به صورت تجاري عنوان شد شرکت مشکان بود سال 80 تاسيس شد. در مالزي خرماي مضافتي به نام مشکان جا  افتاده است.
خرما ي خوب را چگونه انتخاب مي کنيد؟ آيا به کشاورزان آموزش در خصوص کاشت و برداشت مي دهيد؟
در فصل برداشت کارتن در اختيار کشاورزان قرار مي دهيم. البته قبل از اين شادروان مهندس فاطمي طرح به پروري خرما را در بم پياده کرد به گونه اي که خوشه هاي خرما را تنک مي کنند تا کيفيت و کميت خرما بهتر شود. تقريبا تمام کشاورزان بم اين بهپروري را انجام مي دهند. بعد از اين طرح زماني که خرما قرمز مي شود پوشش خوشه انجام مي شود. و در شهريور ماه هم کارتن در اختيار کشاورز قرار مي دهيم. جداي اينها شرکتهاي صادراتي نقش کمک هاي مالي دولت را هم اجرا مي کنند. در همه کارتن ها 48 عدد خرما گذاشته مي شود. علت موفقيت ما در کارمان هم اين است که خرماهاي يک دست در جعبه ها قرار مي دهيم.
آيا بازار داخل هم داريد؟
به دليل مشکلاتي که وجود دارد با بازار داخل کار نمي کنم.
ميزان صادرات امسال شرکت مشکان چه قدر بوده و پيش بيني شما چه قدر است؟
سال قبل که صادر کننده نمونه استاني شدم 74 کانتينر صادر کردم که هر کانتينر 40 فوت است که 27 هزار کيلو ظرفيت دارد. اما امسال تا حالا 85 کانتينر صادر کردم که پيش بيني من اين است که تا پايان سال خيلي بيشتر از اين باشد. در واقع در سال گذشته 2 ميليون کيلو گرم بوده که امسال تا 3 ميليون کيلو گرم صادرات داشته باشيم.
مشکلاتي که اکنون مشاهده مي کنم بسته بنديهاي جديد خرما در ظرفهاي پلاستيکي است که در کشورهاي مالزي و کانادا چون ظرفهاي پلاستيکي بازيافت نمي شود از ما تحويل نمي گيرند جداي اينکه در ظرفهاي پلاستيکي بيشتر از 6 ماه نمي توان خرما را نگهداري کرد.ما نياز داريم که دولت بيشتر ما را حمايت کند.
مشکل دیگری که به تازگی صنعت خرما را تهدید می کند این است که به تازگی از مشتريان خارج به من پيشنهاد کردند تا خرما از عراق وارد ايران کنند و با مارک خرما ي ما صادرات کنند من با اين موضوع به شدت مخالفت کردم در صورتي که به نفع من است. ايران منطقه خرما خيز است وبايد به شدت از وارد کردن خرما جلوگيري کند کما اينکه عرا ق هم اين کار را انجام مي دهد. با وجود اينکه نخلهايش صدمه ديد اما از ايران وارد کردن خرما به عراق ممنوع است. اما الان با اين پيشنهاد براي صنعت خرما خطر احساس مي کنم. البته به من گفتند که خرماي عربي وارد ايران شده است. اما مسئولين بايد هشيار باشند و ورود خرما به ايران را غدغن کنند. زيرا تمام جنوب شرق کرمان خرما خيز است ما بايد برا ي اينها بازا رتهيه کنيم نه اينکه همين بازرا اندک را از بين بريم.
 

برچسب‌ها: غارت اب و خشکسالی،تغییر کاربری زمین کشاورزی،خطر محیط زیستس,
نوشته شده توسط سعید باقری در ۱۶:۲۰ | لینک ثابت نظر(0)

۵/۶/۱۳۹۳

غارت اب و خشکسالی،تغییر کاربری زمین کشاورزی،خطر محیط زیستساز غارت آب تا بیکاری کشاورزان
 
ایران به لحاظ ویژگی ‏های خاص اقلیمی و موقعیت جغرافیایی از سرزمین‏های خشک و نیمه‏ خشک جهان به شمار می‏آید كه از نظر طول و عرض جغرافیایی، در كمربند بیابانی جهان قرار گرفته است. مساحت تقریبی بیابان‏ های ایران حدود 450 هزار كیلومترمربع برآورد می‏شود و متوسط بارندگی آن حدود یک سوم متوسط جهانی است. هرچند در بحث تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی که کشور را وارد سیزدهمین سال خشکسالی پیاپی کرده است، نقش عوامل انسانی و تخریب محیط زیست، انکارناشدنی است اما به واسطه اینکه این اتفاق روندی بطئی و آرام دارد و در ضمن کنترل همه عوامل موثر در بروز آن، کاری دشوار و حتی ناممکن می‏نماید، پرداختن به آن در درجه دوم اهمیت قرار می‏گیرد. اما به راستی باید ریشه بحران آب در ایران را بحث مدیریت منابع آب دانست. بنابر آمار اعلام شده از سوی مسوولان وزارت نیرو، هم اکنون در ایران میزان برداشت آب از منابع تجدیدشونده به حدود 80‌درصد می‏رسد حال آنکه حداکثر مجاز برای برداشت آب از این منابع 60‌درصد است و این 20‌درصد برداشت اضافه، کشور را با چالش‏های اساسی از جمله بیلان منفی آب در 298 دشت از مجموع 609 دشت کشور و نیز خشک شدن تالاب‏ها و دریاچه‌ها رو به رو کرده است.
170 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور! 
چندی پیش محمد حاج رسولی‌ها؛ مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعلام اینکه از مجموع 650 هزار حلقه چاه در کشور، 170 هزار حلقه آن را چاه‌های غیرمجاز تشکیل می‏دهند، نشست زمین در بسیاری از دشت‏های کشور را نتیجه برداشت بی‏رویه و کاهش سطح آب‏های زیرزمینی دانست و گفت: از حدود 6 میلیارد مترمکعب کسری مخزن، حدود 5/4 تا 5 میلیارد به دلیل اضافه برداشت و چاه‌های غیرمجاز است و بقیه آن در اثر تغییر اقلیم. این آمار در حالی منتشر می‏شود که بحران کم‏آبی سال‏هاست که بر این سرزمین سایه افکنده و هر روز ابعاد گسترده‏تری به خود می‏گیرد. حال با این وصف باید پرسید که با وجود خشکسالی‏های پی‌درپی سال‏های اخیر و نیز بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی، تکلیف این 170 هزار چاه غیرمجاز چه خواهد بود؟
بحث آب‏های زیرزمینی، مهم‏ترین مساله کشور است
عیسی کلانتری؛ وزیر پیشین کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز در این زمینه معتقد است: کشاورزانی که با احداث چاه‌های غیرمجاز اقدام به برداشت از منابع آب زیرزمینی می‏کنند، متجاوز به حقوق کشاورزان دیگر هستند و اگر از اول با اینها برخورد می‏شد، الان تبدیل به یک معضل برای کشور نشده بودند.
وی با بیان اینکه «امروز مهم‏ترین مساله کشور، بحث آب‏های زیرزمینی است»، می‏گوید: در مناطقی که بیلان سفره‌ها منفی نیست باید به این چاه‌ها مجوز بدهند اما در مناطق بحرانی و دشت‏های ممنوعه باید این چاه‌ها تعطیل شوند چون سفره‌های آب زیرزمینی تحمل این چاه‌ها را ندارند.
کلانتری بخشی از مساله برداشت‏های غیرقانونی از منابع آب را به سیاست‌های دولت قبل مربوط می‏داند و یادآور می‏شود: در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد، 1/5میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب در سفره‌های زیرزمینی داشتیم که وقتی ایشان تشریف بردند این رقم به 7/10میلیارد مترمکعب رسیده بود.
کشاورزانی که انگیزه‏ای برای تعیین تکلیف چاه‌ها ندارند
رحیم سجادی؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک و صنایع نیز با اشاره به قانون ساماندهی چاه‌های غیرمجاز می‏گوید: طبق قانون ساماندهی چاه‌های غیرمجاز، وزارت نیرو موظف است برای چاه‌هایی که قبل از سال 85 تاسیس شده‏اند با کاهش دبی برداشت، پروانه فعالیت صادر کند. از طرفی کشاورزان مالک این چاه‌ها چون می‏دانند در صورت ثبت نام در این طرح، باید دبی برداشتی خود را کاهش دهند، حاضر به پرکردن فرم ثبت نام نیستند. 
اما محمد حاج رسولی‌ها، ضعف قانونی را برای برخورد با متخلفان عامل اصلی می‏داند و تاکید می‏کند: در کشور برای برخورد با متخلفان در این زمینه، ضعف قانونی داریم در حالی که می‏بایست ابزارهای قوی‏تری برای برخورد در اختیار وزارت نیرو باشد. در حال حاضر صاحبان چاه‌های غیرمجاز اصلا احساس مشکل نمی‏کنند که بخواهند پروانه فعالیت دریافت کنند.
او اعمال فشار اقتصادی روی این افراد برای تعیین تکلیف چاه‌های خود را راهکاری موثر عنوان می‏کند و می‏گوید: خیلی از این افراد اسناد تملک ندارند و نمی‏توان به آنها پروانه داد. بعضی هم به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی مراجعه نمی‏کنند. گروهی نیز به دلیل اینکه نصب کنتور با هزینه متقاضی انجام می‏شود، انگیزه‏ای برای این کار ندارند.
تعطیلی چاه‌ها یا بیکاری کشاورزان؟ 
علیرضا خسروی؛ نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از مشخص نبودن سیاست وزارت نیرو در بحث آب، می‏پرسد: بالاخره با وجود همین چاه‌ها در بعضی از مناطق، شغلی ایجاد شده و اگر این چاه‌ها تعطیل شوند، برای کشاورزان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
هدایت‌الله فهمی؛ معاون دفتر برنامه‏ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو هم با بیان اینکه اگر سیستم‏های مدرن آبیاری توسعه یابند و در مصرف آب صرفه‏جویی شود، قطعا کشاورزان به مشکل بر نمی‏خورند، می‏گوید: خوشبختانه با هماهنگی‏های انجام گرفته، دادگاه‌هایی تشکیل شده تا به صورت قانونی این چاه‌ها از مدار خارج شوند.
رحمت‌الله نوروزی؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: ساماندهی چاه‌های غیرمجاز باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. از طرفی بحث تولیدات کشاورزی هم مهم است و بسیاری از این چاه‌ها در گذشته که قانونی در این ارتباط وجود نداشته، احداث شده‏اند. برخورد با این چاه‌ها باید با توجه به نیاز و شرایط هر منطقه صورت گیرد. اگر ضرورت دارد، تعطیلی این چاه‌ها در مناطقی که با بحران مواجهند، یکی از گزینه‌ها خواهد بود.
سرپرست صنایع سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد
سرپرست صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور ۱۰ مجوز صنایع تبدیلی در سطح استان خبر داد.
در راستای راه‌اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی مجوز احداث 10 طرح در زمینه این صنایع در مردادماه جاری صادر شد.
وی این طرح‌ها را شامل فرآوری خرما، درجه‌بندی و بسته‌بندی انواع سبزیجات و صیفی‌جات منجمد و خشک، خوراک آماده دام، برنجکوبی، خدمات سردخانه‌ای، فرآورده‌های غذایی از کنجد، تهیه آورده از خرما، دسته بندی فیله و گوشت ماهی، بسته بندی انواع سبزی و صیفی خشک، بسته‌بندی حبوبات و غلات و برنج برشمرد.
سرپرست صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: کل سرمایه ثابت طرح‌ها یکصد و 91 میلیارد ریال بوده که با ظرفیت 21 هزار و 700 تن در سال فعالیت خواهند کرد.
موسوی تصریح کرد: این 10 طرح در شهرستان‌های رامشیر، باوی، دزفول، شوشتر و هفتکل به اجرا در می‌آیند.
این مسئول در پایان یادآور شد: با راه‌اندازی این 10 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی زمینه اشتغال برای 215 نفر ایجاد خواهد شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران:
۴۰ درصد واحدها در شهرک‌های صنعتی فعال هستند
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به فعالیت ۴۰ درصدی واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی تهران گفت: موادغذایی، دستگاه های تولیدی و مواد اولیه بیش‌ترین آمار واردات در این استان را به خود اختصاص داده است.
یدالله صادقی در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد: 40درصد تولید ناخالص داخلی کشور در استان تهران صورت می‌گیرد که این موضوع نشات گرفته از تمرکز واحدهای مختلف و توانایی اقتصادی این استان است.
وی ادامه داد: تقاضای شغل به دلیل رشد جمعیت و مهاجرت به این استان بسیار بالا است.
صادقی با اشاره به این که حفظ محیط زیست حائز اهمیت است، بیان کرد: طی یک سال اخیر 615 مجوز تاسیس شرکت با سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد تومان و اشتغال زایی 24 هزار و 270 نفر صادر شده است که عمدتا بهره برداری از این صنایع حدود 2سال زمان نیاز دارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در این مدت پروانه بهره برداری 165 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 650 میلیارد تومان و اشتغال 6 هزار نفر صادر شده که در کنار آن مجوز  500 میلیارد تومان بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی صادر شده است.
وی با اشاره به این که 1150 میلیارد تومان مجوز توسعه و نوسازی به بهره برداری رسیده خاطرنشان کرد: 34 میلیون تن محصولات معدنی در استان تهران که 10 درصد تولید کشور را تشکیل داده تولید شده است.
او با بیان این که  15 هزار و 500 پروانه صنفی با اشتغال 40 هزار نفر صادر شده که 8838 واحد صنفی برای واحدهای  خدمات فنی و تولیدی بوده است، یادآور شد: 477 اتحادیه با 400 هزار واحد صنفی در استان تهران وجود دارد که در طی یک سال 120 انتخابات در اصناف صورت گرفته است.
صادقی بیان کرد: 2125 کارت بازرگانی در استان تهران صادر شده و15 هزار کارت بازرگانی که 50درصد کارتهای فعال کشور است مربوط به استان تهران است.
وی افزود: مجوز ثبت سفارش 68 هزار میلیارد دلار طی 131 هزار پرونده صادر شده که به معنی واردات قطعی نیست.
او از بازرسی 4 میلیون واحد با تشکیل 225 هزار پرونده که 5درصد از آن‌ها مرتکب خلاف شده بودند در استان تهران خبر داد و گفت: در هفته دولت 14 واحد صنعتی با اشتغال 700 نفر و سرمایه گذاری 133 میلیارد تومان آماده بهره برداری است.
وی بیان کرد: صدور مجوز تاسیس و سرمایه گذاری در استان تهران نسبت به مدت مشابه رشد قابل توجهی داشته که واحدهای فعال شهرک‌های صنعتی با ظرفیت 50درصدی در حال کار هستند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر این که مشکلات منابع مالی، سرمایه در گردش، به روز رسانی ماشین آلات تولید و تامین مواد اولیه در رشد تولید و صنعت تاثیر گذار بوده است، گفت: ار نیمه دوم سال 91 ضریب کاهندگی رشد تولید افزایش یافت.
صادقی خاطرنشان کرد: موادغذایی ، ماشین آلات تولید و مواد اولیه  با پشت سر گذاشتن کالاهای مصرفی بیش‌ترین آمار واردات را در استان تهران به خود اختصاص داده است.
رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصان صنعت کفش در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد
تولید و صادرات کفش در رکود/دولت شرایط واردات مواد اولیه را به سال ۹۰ برگرداند
خبرگزاری تسنیم: رئیس هیئت مدیره متخصصان صنعت کفش با بیان اینکه از دولت انتظار داریم تا شرایط واردات مواد اولیه را برای واردکنندگان به سال ۹۰ برگرداند، گفت:دولت برای حل مشکلات صنعتگران کشور باید نگاه جهادی داشته باشد.
با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت کفش نیز مشابه سایر صنایع دیگر با مشکلات متعددی روبه رو است، اظهار داشت: قدرت خرید مردم و واریز نقدینگی به واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرده است و همین امر باعث شده تولیدکنندگان نه تنها در بازار داخلی بلکه در بازار صادراتی نیز با مشکلاتی مواهه شوند.
وی با بیان این که صادرات کفش ایرانی در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 21.5 درصد کاهش یافته است، افزود: از لحاظ وزنی نیز صادرات کفش در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه 17 درصد کاهش داشته است.
لشگری از جمله دلایل اصلی کاهش حجم صادارت کشور در حوزه کفش را بازار صادراتی عراق دانست و گفت: متأسفانه ایران 60 درصد از صادارت خود را به بازار عراق و مابقی را به کشورهای آذربایجان و افغانستان دارد که در شرایط فعلی با حضور دو رقیب جدی ترکیه و چین در بازار عراق با کاهش صادرات به این کشور روبه رو شدیم.
 رئیس هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش اضافه کرد: کاهش حجم صادارت باعث شده تا حجم تولید در داخل کشور هم کاهش پیدا کند.
* واردات مواد اولیه سخت تر شد
وی با اشاره به اینکه از دولت انتظار داریم تا شرایط واردات مواد اولیه را برای واردکنندگان به سال 90 برگرداند، تصریح کرد: در سال 90 هر واردکننده مواد اولیه می توانست با استفاده از اعتبار ارزی خود مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی را به کشور وارد کند اما در شرایط فعلی سیستم بانکی ایستگاه های بازرسی زیادی را ایجاد کرده که این امر مشکلات زیادی را برای واردکنندگان مواد اولیه به وجود آورده است.
لشگری با اعتقاد براینکه  بانک مرکزی نباید در شرایط رکود چنین موانعی را پیش روی واردکنندگان قرار دهد، اظهار داشت: دولت باید بستر سازی مناسبی را برای ارائه مواد اولیه با کیفیت به واحدهای تولیدی ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه در کنار مشکل مذکور قیمت مواد اولیه پتروشیمی‌ها در بورس کالا نیز گران شده است، گفت: تحریم های داخلی در کنار تحریم های خارجی امکان فعالیت را از واحدهای تولیدی گرفته است.
 رئیس هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ضمن بیان این که دولت برای حل مشکلات صنعتگران کشور باید نگاه جهادی داشته باشد، اظهار داشت:هم اکنون فعالان صنعت کفش به تولید کالاهای با ارزش افزوده گرایش پیدا کرده اند که اگر در این مسیر دولت حمایت های لازم را در ارائه مواد اولیه انجام دهد رشد تولید و افزایش حجم صادارت امکان پذیر خواهد شد.
صنعت خرما نیاز به حمایت دارد
 
فیروزه فاطمی مدیرعامل شرکت به پروران مشکان بم وکيل دادگستري است  اما بعد از فوت همسرش مهندس فاطمي زماني که دو فرزند در حال تحصيل داشت مسئوليت کار را پذيرفت. او می گوید واقعا به سختي توانسته اين مجموعه را سر پا نگه دارد اما از پس سختیهای فراوان بر آمده است در ذیل مصاحبه ایشان را می خوانیم.
ميزان صادرات خرماي ايران چه قدر است؟
در واقع 10 درصد خرماي ايران صادر مي شود و 90% مصرف داخل  است. اگر کمک دولت باشد  مطمئنا بيشتر از اين خواهد بود شرکت من 100 کانتينر درسال صادر ات دارد. اما من مي توانم تا 300 کانتينر صادرات داشته باشم زيرا مشتريش را دارم. اما در واقع توان مالي و کمک از دولت ندارم. در واقع مسئولين بايد ما را حمايت کنند.
صادرات خرماي شما بيشتر به کدام کشورها هستند؟
کانادا، مالزي، دبي، هند، استراليا و سوئيس .
نظر شما در خصوص پايانه صادراتي چيست؟
قيمت تمام شده صادرات کاهش پيدا مي کند. اکنون باري که از ايران مي فرستيم هيج تضميني  نيست که با سالم به مقصد برسد. و دير عمل کردن هم ما را به بد قول بودن هم معروف کرده است. اما در واقع مشکلات ما را نمي دانند.
چه حمايتي از دولت انتظار داريد؟
هم توليد کنندگان و هم صادر کنندگان بايد حمايت شوند. وام هاي کم بهره به توليد کنندگان و صادر کنندگان بدهند تا بتوانند با بازارهاي دنيا رقابت کنند. تاکنون هيچ حمايتي از دولت نداشته ايم با توجه به تحريم ها هم مشکلات ما بيشتر شده است.به طورمثال وقتي مي خواهيم به کانادا خرما صادر کنيم بايد به دبي بفرستيم و تحت پوشش يک شرکت عربي خرماي ايران به کانادا صادر شود. با مشکلات ارزي که اکنون به وجود آمده مشتريان ما رااز ما شاکي کرده است و برنامه ريزي دقيق را هم از ما گرفته است.
دولت در خصوص کمک به توليد کنندگان بايد هوشيار باشد يکي از اين کمکها بخش آبياري است در واقع با يد زير ساختها ساخته شود البته الان يک سري حمايتهاي خوب انجام مي گيرد مثلا تا 70%بخشودگي به کشاورزان داده اند تا آبياري تحت فشار اجرا کنند. منتهي هنوز تا استانداردهاي جهاني فاصله داريم.  خرماهايي که در باغات بسته بندي مي شوند بايد دوباره در سالن سرت و بسته بندي شوداما وقتي باغدار در همان باغ خود اگر سالن بسته بندي بهداشتي و مجهزي داشته باشد هزينه صادرات را پايين مي آورد.
وقتي خرماي شرکت مشکان به کانادا مي رود با زير پرچم دبي از کجا مي فهمند که خرماي شرکت شما است؟
اولين شرکتي که در رطب مضافتي بم که به صورت تجاري عنوان شد شرکت مشکان بود سال 80 تاسيس شد. در مالزي خرماي مضافتي به نام مشکان جا  افتاده است.
خرما ي خوب را چگونه انتخاب مي کنيد؟ آيا به کشاورزان آموزش در خصوص کاشت و برداشت مي دهيد؟
در فصل برداشت کارتن در اختيار کشاورزان قرار مي دهيم. البته قبل از اين شادروان مهندس فاطمي طرح به پروري خرما را در بم پياده کرد به گونه اي که خوشه هاي خرما را تنک مي کنند تا کيفيت و کميت خرما بهتر شود. تقريبا تمام کشاورزان بم اين بهپروري را انجام مي دهند. بعد از اين طرح زماني که خرما قرمز مي شود پوشش خوشه انجام مي شود. و در شهريور ماه هم کارتن در اختيار کشاورز قرار مي دهيم. جداي اينها شرکتهاي صادراتي نقش کمک هاي مالي دولت را هم اجرا مي کنند. در همه کارتن ها 48 عدد خرما گذاشته مي شود. علت موفقيت ما در کارمان هم اين است که خرماهاي يک دست در جعبه ها قرار مي دهيم.
آيا بازار داخل هم داريد؟
به دليل مشکلاتي که وجود دارد با بازار داخل کار نمي کنم.
ميزان صادرات امسال شرکت مشکان چه قدر بوده و پيش بيني شما چه قدر است؟
سال قبل که صادر کننده نمونه استاني شدم 74 کانتينر صادر کردم که هر کانتينر 40 فوت است که 27 هزار کيلو ظرفيت دارد. اما امسال تا حالا 85 کانتينر صادر کردم که پيش بيني من اين است که تا پايان سال خيلي بيشتر از اين باشد. در واقع در سال گذشته 2 ميليون کيلو گرم بوده که امسال تا 3 ميليون کيلو گرم صادرات داشته باشيم.
مشکلاتي که اکنون مشاهده مي کنم بسته بنديهاي جديد خرما در ظرفهاي پلاستيکي است که در کشورهاي مالزي و کانادا چون ظرفهاي پلاستيکي بازيافت نمي شود از ما تحويل نمي گيرند جداي اينکه در ظرفهاي پلاستيکي بيشتر از 6 ماه نمي توان خرما را نگهداري کرد.ما نياز داريم که دولت بيشتر ما را حمايت کند.
مشکل دیگری که به تازگی صنعت خرما را تهدید می کند این است که به تازگی از مشتريان خارج به من پيشنهاد کردند تا خرما از عراق وارد ايران کنند و با مارک خرما ي ما صادرات کنند من با اين موضوع به شدت مخالفت کردم در صورتي که به نفع من است. ايران منطقه خرما خيز است وبايد به شدت از وارد کردن خرما جلوگيري کند کما اينکه عرا ق هم اين کار را انجام مي دهد. با وجود اينکه نخلهايش صدمه ديد اما از ايران وارد کردن خرما به عراق ممنوع است. اما الان با اين پيشنهاد براي صنعت خرما خطر احساس مي کنم. البته به من گفتند که خرماي عربي وارد ايران شده است. اما مسئولين بايد هشيار باشند و ورود خرما به ايران را غدغن کنند. زيرا تمام جنوب شرق کرمان خرما خيز است ما بايد برا ي اينها بازا رتهيه کنيم نه اينکه همين بازرا اندک را از بين بريم.
 

برچسب‌ها: غارت اب و خشکسالی،تغییر کاربری زمین کشاورزی،خطر محیط زیستس,
نوشته شده توسط سعید باقری در ۱۶:۲۰ | لینک ثابت نظر(0)

۲۸/۵/۱۳۹۳

آرم گمرك ،معافيت گمركي ،صدور جواز

  حامی صنعت:اخذ اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز،مجوز،پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ موافقت اصولی تولیدی،پروانه بهره برداری،جوازتاسیس،مجوزمحیط زیست، استاندارد،جهاد،شهرداری

www.lajvargroup.com

آرم#گمرك جمهوری اسلامی ایران نمادی از واژه#گمرك و در بردارنده مفاهیمی به شرح زیر است:‏

‏1-‏   درآرم فوق به مفهوم واژه#گمرك به اعتبار دروازه و دروازبان اقتصادی کشور توجه شده.‏

‏2‏-  ‏نو‏ار سبز به مفهوم ورود و#صدور آزاد#كالا است.‏

‏3-  نوار قرمز به مفهوم ورود و#صدور ممنوع و کنترل شده#كالاست.‏

‏4-  نوار سبز و قرمز با فضای سفید بین آنها نشانگر پرچم جمهوری اسلامی ایران است.‏

‏5-  دو نوار سیاه در دوزاویه آرم، چهارچوب دروازه و بیانگر کنترل#گمركی و اعمال قانون است.‏

‏6- خطوط تشکیل دهنده آرم نمادی از حروف مقطع واژه#گمرك می‌باشد.‏

‏ «#گمرك سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون#گمرك و#وصول حقوق و عوارض ورودی و#صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات#كالا می‌باشد.» ‏

این اصطلاح به هریک از قسمتهای سازمان#گمرك و یا ادارات اصلی یا تابعة آن نیز اطلاق می‌شود مثلاً در مورد مأمورین#گمرك، حقوق و عوارض ورودی و#صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات#گمركی باشد نیز به#كار می‌رود مثل: مأمور#گمرك، حقوق#گمركی، اداره#گمرك و#اظهار نامه#گمركی.‏

با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت#گمرك سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیرزمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتهای شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.‏

#گمرك به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات#كالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا#صدور#كالا فقط نقش#گمرك‌آن‌است‌که:‏

‏1- الزامات قانونی در ورود و#صدور#كالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.‏

‏2- محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود.‏

‏3-#معافيت ‌ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات#كالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.‏

‏4- حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح#وصول نماید.‏

نقش و وظایف#گمرك :

‏1- اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات مسافری و تحویل#كالاها و نگهداری و#حفاظت آنها در انبارها و اماکن#گمركی و نظارت بر تحویل و تحول#كالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و#ترخيص آن توسط صاحب#كالا یا#نماينده قانونی وی.‏

‏2- اجرای قانون مقررات صادرات و واردات، آئین نامه‌ها و بخشنامه های آن و تشخیص و#اخذ حقوق#گمركی و سود بازرگانی و عوارض و واریز آن  به حساب سازمانهای ذیربط.‏

‏3- تعیین ارزش و تعرفه#كالاهای وارداتی و صادراتی

‏4- کنترل و نظارت برامر ترانزیت#كالا از قلمرو کشور

‏5- مبارزه با قاچاق#كالا و تخلفات#گمركی از طریق اعمال مقررات مربوطه

‏6- جمع‌آوری و پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی (‌واردات، صادرات)‏

‏7- رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات#گمركی فیمابین#گمرك و صاحب#كالا.‏

‏8- بازبینی#اظهار نامه های وارداتی و صادراتی و اسناد#ترخيص#كالا مطابقت آنها با قوانین و مقررات جاری کشور به منظور احراز صحت شرایط#ترخيص#وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه پرداختی‌های احتمالی.‏

‏9- بازرسی از#گمركات و نظارت بر عملکرد آنها

‏10- برنامه ریزی جهت بهبود سیستم‌های#گمركی و پیاده‌سازی سیستم‌های مکانیزه نظیر نظام#گمركی  آسان رایانه‌ای نگار

‏11- برنامه ریزی در راستای سیساستهای اقتصادی دولت در جهت اجرای کامل قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور#گمركی و آئین نامه اجرائی مربوطه.‏

‏12- گسترش ارتباطات بین المللی و#گمركی با کشورهای عضو اکو و کنفرانس اسلامی جهت تبادل تجربیات و هم#كاریهای فی‌مابین.‏

‏13- انجام تشریفات#گمركی واردات موقت، صادرات موقت، کابوتاژ، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و انتقالی

‏14- اعمال مقررات#گمركی در مورد فری شاپ، بسته ها و پیکهای سیاسی و پست بین المللی

‏15- تشخیص و تحویل#كالاهای متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و … طبق مقررات مربوطه

‏16- انجام امور مربوط به حق‌العمل#كاران در#گمركات کشور

‏17- بررسی و انجام امور به توصیه های سازمان جهانی#گمرك.‏

اعطاي#معافيت حقوق ورودي#ماشين آلاتخطوط#توليد

 عنوان : اعطای#معافيت حقوق ورودی#ماشین آلات خطوط#توليد

هدف : حمايت از سرمايه گذاري هاي لازم در زمينه هاي#توليدي

تعاريف : بر اساس مصوبه مورخ 24/2/59 شوراي انقلاب و طبق دستورالعمل شماره 4/7005 مورخ 17/1/87#ماشين آلات#توليدي كه با موافقت وزارت#صنايع و#معادن توسط واحدهاي#توليدي و#صنعتي و#معدني#مجاز وارد ميشوند، به تشخيص وزارت#صنايع و#معادن از پرداخت حقوق ورودي معاف ميشوند.

مدت زمان انجام كار : حداكثر يك هفته ( در صورت احراز عدم امكان ساخت داخل#ماشين آلاتوارداتي)

مراحل و شرح اقدامات :

1. ارائه درخواست كتبي متقاضي بانضمام مدارك مورد نياز به دبير خانه سازمان

2. بررسي مدارك ارائه شده توسط كارشناس مربوطه

3. بازديد از محل نصب#ماشين آلاتوارداتي جهت اطلاع از تطابق آن با قوانين و مقررات جاري وزارت#صنايع و#معادن(حسب مورد)

4.#صدور#معافيت حقوق ورودي#ماشين آلات

 مدارک موردنیاز:

1. درخواست متقاضي

2. پيش فاكتور خريد#كالا

3. ثبت سفارش خريد#كالا، ممهور به مهر وزارت بازرگاني

4. فاكتور خريد

5. ارائه تعهد نامه محضري در خصوص عدم فروش يا جابجايي#ماشين آلاتوارداتي

6. بارنامه حمل#كالا

7. قبض انبار#گمركات جمهوري اسلامي ايران

8. اعلاميه فروش ارز( در صورتي كه#كالا با ارز آزاد خريداري شده باشد)

 

مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون امور حامی صنعت: اخذ جواز،مجوز،پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ موافقت اصولی تولیدی،پروانه بهره برداری،جوازتاسیس،مجوزمحیط زیست، استاندارد،جهاد،شهرداری

اخذ #معافیت حقوق ورودی #گمرکی،ماشین آلات تولیدی نو و مستعمل، اخذ #پروانه بهره برداری،#موافقت اصولی اخذ اراضی جهاد کشاورزی،اخذ#جواز،مجوز،پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ #موافقت اصولی تولیدی،#پروانه بهره برداری،جوازتاسیس،مجوز#محیط زیست،استاندارد،جهاد،شهرداری، مجوز#کاربری زمین کشاورزی به صنعتی، كميسيون تبصره يك ماده يك قانون امور اراضی کشاورزی#بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی #
www.lajvargroup.com
88923040      09121220704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#محيط زيست

معرفی فعالیتها و برنامه های گروه #محيط زيست مدیریت HSE شركت ملی نفت ایران:
 -1
كلیاتی راجع به قوانین ومقررات #محيط زيست
 -2
تبیین اهداف و سیاستهای كلان #زيست محيطيدرشركت ملی نفت ایران
 -3
برنامه های موجود برای رسیدن به اهداف تعیین شده
 -4
شرح فعالیتهای انجام شده درراستای برنامه های #زیست محیطی
 -5
معرفی مشكلات وچالشهای #زيست محيطيموجود درشركت ملی نفت ایران
 -6
بررسی نقطه ضعفها وموانع و علل تأخیرهای رخ داده

مقررات #محيط زيست:
 -1
تدوین اصول و قواعد #محيط زيست چه درابعاد ملی و چه درسطوح بین المللی موجب #توسعه حقوق #محيط زيست شده است.
 -2
قوانین ومقررات #زيست محيطيیكی از مهمترین ابزار و عوامل مدیریت #محيط زيست و حفاظت از منابع آن محسوب می شود.
 -3
هرچند صرفأ اجرای قوانین #محيط زيست تمام مشكلات #زيست محيطيراحل نمی كند ولی مسلمأ پیشگیری و ممانعت از آلودگی و تخریب #محيط زيست و #تنظيم روابط بین انسان و #محيط زيست بدون وجود قواعد حقوقی الزام آور میسر وممكن نخواهد بود.

اصل پنجاهم قانون اساسی:

درجمهوری اسلامی، حفاظت از #محيط زيست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای #اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی #محيط زيست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می كند، ممنوع است.

مجموعه قوانین و مقررات #محيط زيست – ویرایش اول:

شامل قوانین و مقررات گزینش شده متناسب با نوع فعالیتهای #صنايع بالادستی نفت و نیز استفاده از جدیدترین قوانین و #مصوبه های موجود در شش فصل به شرح ذیل تدوین گردیده است:
 -1
كلیات
 -2
آب
 -3
هوا وصوت
 -4
مواد زائد جامد
 -5
جرائم و مجازاتها
 -6
ارزیابی #زیست محیطی
هربخش به طور مجزا شامل تعاریف و سپس قوانین و مقررات مرتبط با آن بخش می باشد.

پروتكل ها و موافقت نامه های ناحیه ای و بین المللی:

با توجه به ارتباط موضوعی اغلب فعالیتهای #صنايع بالادستی نفت با اینگونه پروتكل ها و موافقت نامه ها ، در این زمینه گزینشی صورت نگرفته است و به جلد دوم مجموعه قوانین و مقررات حفاظت #محيط زيست(تدوین شده توسط دفتر حقوقی و امور مجلس ) ارجاع داده شده است.
 -1
كنوانسیون منطقه ای كویت (برای همكاری درباره حمایت و #توسعه #محيط زيست دریایی و نواحی ساحلی دربرابر آلودگی)
 -2
كنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی بویژه تالابهای# زیستگاه پرندگان آبزی(رامسر)
 -3
پروتكل راجع به كنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناك و دیگر ضایعات دردریا
 -4
كنوانسیون بازل

برنامه های موجود برای رسیدن به اهداف تعیین شده:
 -1 
تهیه مستندات

 • تعریف، نظارت و همكاری در پروژه های #زیست محیطی
 • همكاری دربرگزاری سمینارها و# كارگاههای آموزشی
 • فرهنگ سازی با تهیه بروشور، پوستر، شركت درنمایشگاه ، ارائه مقاله در نشریات تخصصی و . . .
 • تشكیل كمیته تخصصی #محيط زيست شركت ملی نفت ایران


 -2
انجام بازدیدها و شركت درممیزی

 • اهم برنامه ها

الف) برنامه های كوتاه مدت ومیان مدت

 -1
مدیریت های فنی شركتهای #توليدی وبهره برداری به مدت دوماه پس از تصویب این دستورالعمل موظف به ارائه طرحهای پیشنهادی خود دراین زمینه می باشند.
 -2
شركتهای #توسعه ای موظف به #اخذ #خدمات از شركت ملی حفاری یا بخش خصوصی گردند.
 -3
ازتاریخ 15/3/87 چاه سوزی با هرگونه توجیه به كلی درسطح شركت ملی نفت ایران ممنوع گردد.
 -4
درراستای ایجاد انگیزه، پاداشی معادل 2 درصد سود خالص سالیانه ناشی از اقدامات انجام پذیرفته توسط هر شركت در زمینه فوق الذكر، پس از تأیید كمیته ای مركب از چهار نفر از نمایندگان مدیریت های نظارت بر #توليد و HSE و تصویب مدیر عامل محترم شركت ملی نفت ایران جهت پرداخت به مجریان در اختیار شركت های متولی اقدام قرار گیرد
ب ) برنامه های دراز مدت
درراستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و جلوگیری از#توسعه سازمان های دولتی و فراهم نمودن مقدمات #واگذاري این فعالیت به بخش خصوصی اقدامات ذیل دربرنامه قرار گیرد.
 -1
فراخوان جهت شناسایی مشاورین داخلی و خارجی به منظور #اخذ طرح های جدید مزید بر روند جاری توسط مدیریتHSE و ارائه نتایج به هیأ ت مدیره محترم شركت ملی نفت ایران جهت تصویب خواهی و سپس ابلاغ به شركت های فرعی جهت برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانكاراجرایی.
 -2
موظف نمودن شركت ها به #واگذاري كلیه #تجهيزات ملكی موجود پس از سه سال ازاجرای طرح به بخش خصوصی و انجام حمایت های لازم قانونی جهت تقویت و استمرار فعالیت بخش خصوصی دراین زمینه.

 • شرح مختصری بر پروژه های #زیست محیطی

  -1 بررسی كمی و كیفی آبهای #توليد شده همراه نفت و آزمایشهای مربوط به تصفیه پذیری آن برای #كاربريهای مختلف
 -2
پالایش خاكهای آلوده به مواد نفتی توسط گیاهان دراستان خوزستان
 -3
تدوین نظام مدیریت پسماندهای صنعتی و غیر صنعتی جزیره خارك

 • مجموعه مستندات واحد #محيط زيست

  -1 مجموعه قوانین ومقررات #زيست محيطي
 -2
فرهنگ لغت به انظمام اختصارات ایمنی بهداشت و#محيط زيست
 -3
دیكشنری #زيست محيطي
 -4
مجموعه استانداردهای #زيست محيطيبخش بالادستی #صنايع نفت
 -5
مدیریت موادزائد درعملیات اكتشاف و#توليد
 -6
دستورالعمل اجرائی پسماندهای جامد
 -7
دستورالعمل ممیزی مدیریتی وعملیاتی #زیست محیطی
 -8
عملكرد #زيست محيطيشركت ملی نفت ایران

اخذ#مجوزوجوازمحیط زیست،#ضوابط استقرار زیست محیطی،#کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#جوازتاسیس،#مجوزمحیط زیست، #اخذ اراضی جهاد مجوز کشاورزی،اخذ #جواز،#مجوز،#پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ #موافقت اصولی،#تولیدی،#پروانه بهره برداری،#استاندارد،#جهاد،#شهرداری،#بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحد های تولیدی#ثبت برند #مشاوره صنعتی #علامت استاندارد#محیط زیست 

 

 

 

1-      هدف : حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

2– حفظ گونه های نباتی اعم از محصولات باغی و زراعی و امنيت غذائی و سياسی

3 – حفظ پارامترهای آب و خاک

4- بررسی ضرورت تغيير کاربری اراضی زراعی و باغی

5- مدت زمان انجام كار : بستگی به پاسخ استعلام های بعمل آمده از ادارات ذیربط و تشکیل جلسات مربوطه دارد

6- مراحل و شرح اقدامات :

1.   متقاضي درخواست خود را به همراه مدارك مالكيت و مجوز تاسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر ، نقشه عرصه مورد اجراي طرح و نظريه اداره كل محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههاي ذيربط در جهارچوب ماده 7 قانون تحويل مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مي دهد

2.   مديريت جهاد كشاورزي شهرستان پس از بررسي و درخواست نسبت به تهيه گزارش و كروكي و مدارك مورد نياز اقدام و به همراه درخواست متقاضي و ساير مدارك مربوطه به مديريت امور اراضي استان ارسال مي نمايد

3.   گزارش مديريت جهاد كشاورزي و درخواست متقاضي ، ثبت دبيرخانه كميسيون مستقر در مديريت امور اراضي مي گردد .

4.   در صورت غيرزراعي و غير باغي بودن زمين مورد نظر پس از تائيد رياست سازمان پاسخ لازم به متقاضي و مراجع ذيربط توسط دبيرخانه اعلام مي گردد . دبيرخانه كميسيون مستقر در مديريت امور اراضي در صورت عدم تامين مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف مدت يك ماه از تاريخ ثبت درخواست ، پرونده را از دستور كار كميسيون خارج مي نمايد.

5.   در صورت ارائه مدارك و مستندات و تكميل بودن پرونده و تشخيص زراعي و باغي بودن زمين مورد نظر ، تقاضا در نوبت دستور كار كميسيون قرار مي گيرد ( توسط دبيرخانه كميسيون مستقر در مديريت امور اراضي)

6.   طرح پرونده در كميته كار كميسيون و در صورت لزوم بازديد اعضاء كميته كار از اراضي و اعلام نظر كارشناسي ( توسط دبيرخانه كميسيون مستقر در مديريت امور اراضي)

7.   طرح پرونده در كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و اعلام نظر كميسيون در مورد درخواست تغييركاربري توسط دبيرخانه  كميسيون مستقر در مديريت امور اراضي

8.   در صورت مخالفت كميسيون با تغيير كاربري اراضي نتيجه به متقاضي و دستگاه ذيربط توسط دبير كميسيون اعلام مي شود

9.   در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري چنانچه طرح مورد نظر مشمول پرداخت عوارض قانوني نباشد توسط دبيركميسيون ، مجوز لازم صادر مي گردد

10. در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري ، چنانچه طرح مشمول پرداخت عوارض باشد پرونده توسط دبيركميسيون به مديريت جهاد كشا ورزي شهرستان جهت تعيين قيمت اراضي از طريق كميسيون تقويم مستقر در شهرستان ارجاع مي گردد .

11. كميسيون تقويم اراضي مستقر در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نسبت به تعيين قيمت اراضي اقدام و نظر كميسيون تقويم توسط مديريت جهاد كشاورزي شهرستان به دبيرخانه كميسيون و  به متقاضي به منظور واريز مبلغ عوارض به شماره حساب الكترونيكي سيبا 2174200202006  خزانه اداره ابلاغ مي گردد

12. پس از واريز مبلغ ارزيابي توسط متقاضي به حساب خزانه توسط مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فيش مربوطه به دبيرخانه كميسيون مستقر در مديريت امور اراضی ارسال مي گردد

13. مجوز تغييركاربري برابر مساحت مورد مصوب جهت اجراي طرح براي متقاضي توسط دبيركميسيون تبصره 1 ماده 1 مستقر در مديريت امور اراضی صادر مي گردد و نتيجه به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نيز اعلام ميگردد

14. مديريت جهاد كشاورزي شهرستان بر حسن اجراي طرح نظارت داشته و در صورت احراز هرگونه تخلف پرونده به مراجع قضائي صالحه ارجاع مي گردد

 

 

مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون امور حامی صنعت:اخذ اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز،مجوز،پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ موافقت اصولی تولیدی،پروانه بهره برداری،جوازتاسیس،مجوزمحیط زیست، استاندارد،جهاد،شهرداری

www.lajvargroup.com

88923040      09121220704

 

 


برچسب‌ها: بهین یاب و وسامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحد ها ی تولیدی#کشاورزی #اخذ جواز #مجوز#پایان کار صنعتی از شهرداری,
نوشته شده توسط سعید باقری در ۱۰:۰۹ | لینک ثابت نظر(0)

۲۳/۱/۱۳۹۳

#حامی صنعت:#اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی #اخذ جواز #مجوز#پایان کار صنعتی از شهرداری #اخذ موافقت اصولی تولیدی#پروانه بهره برداری #جواز تاسیس#مجوز محیط زیست#استاندارد#جهاد#شهرداری #

لوگو ، آرم ، نشانهدر برندسازی
از دیدگاه نشانه شناسی، دسته بندی لوگو برحسب ترکیب عناصر زبانی و شمایلی انجام می گیرد که به 3 دسته تقسیم می شوند:

 • Logotype  برند به روش (آرم نوشتاری) که در آن فقط از نشانه های زبانی استفاده می شود مانند یک نام، یک یا چند حرف که می توانند نام اختصاری سازمان باشد.
 • Logo Iconique برند به روش (آرم شمایلی) که با ترکیب عناصر شمایلی یا تجسمی طراحی می شوند که می تواند تصویر تجریدی، تصویر یک شی، یا نقشی باشد.
 • Logo Mixte  برند به روش (آرم تلفیقی) که ترکیبی از عناصر شمایلی و نوشتاری در طراحی می باشد.

این چنین به نظر می رسد که بسیاری از برند ها مثل آدیداس ، اپل و غیره  از دسته سوم، یعنی تلفیقی باشند چرا که بخش تجسمی برند، که در بالای تصویر قرار دارد از خطوطی که یک نقش را می سازند، تشکیل شده است و بخش زیرین که شامل نام برند بوده و خط نگاره ای برای آن تعریف شده است. هر چند بسیاری دیگر معتقدتد آرم نوشتاری در برخی صنایع مانند غذایی موثرتر است ، مثل برند نستله ، کاله ، شیرین عسل و غیره .  حال سوالی که مطرح می گردد، این است که این طراحی بر اساس چه هویتی از برند طراحی شده است؟  که هنر مشاوران برندینگ است .

جهت كسب اطلاعات در خصوص  مشاوره برندینگ با شركت حامی صنعت لجور تماس بگیرید .

دامنه لوگو - برند تجاری
لوگو، دامنه وسیعی از جلوه های بصری را، از طرح های منحصر به فرد در نگارش نام شرکت ها یا علائم تجاری تا طرح های انتزاعی، در بر می گیرد و یکی از عناصر تمیز دادن هویتی برند شرکت از سایرین است. افراد هر روز با مفاهیم و ایده های متعددی روبرو می شوند که تنها ایده ها و عناصر جذاب و جالب را به خاطر می سپارند و در این میان یک لوگو با طراحی خوب می تواند یکی از این عناصر جذاب باشد.
یک لوگوی خوب بایسته است تا در بردارنده چندین ویژگی باشد:

 • انطباق با ماهیت و هویت برند
 • ارتباط با صنعت و حوزه فعالیت
 • توصیف پذیر بودن
 • قابلیت به یاد سپاری
 • تاثیرگذاری بصری در مخاطب
 • مقیاس پذیری در ابعاد مختلف
 • به روز بودن
 • پرسش اساسی این است که با در نظر گرفتن نکات فوق، ذهن مخاطب چگونه باید با این مفهوم انتزاعی ارتباط برقرار نماید و با پیش فرض برقراری ارتباط در نگاه اول (At a glance) ، آیا این نشان در ذهن ایشان ماندگار خواهد بود؟
  برای پاسخ به پرسش فوق، نخست باید نیم نگاهی به مفاهیم پایه علم روانشناسی و نحوه ی ادراک انسان از پدیده ها داشت. درک موضوعات و پدیده ها در ذهن انسان توسط گشتالت  ذهنی اتفاق می افتد و میزان برجستگی مفاهیم درک شده در ذهن، به میزان انطباق این مفاهیم با حوزه گشتالتی ذهن بستگی دارد.

جهت كسب اطلاعات در خصوص  مشاوره برندینگ با شركت حامی صنعت لجور تماس بگیرید .

نظریه ای در برند سازی

 مطابق با نظریه گشتالت، ما هر چیزی را به شکل یک کل معنی دار تجربه نموده و محرک های جداگانه را نمی بینیم. به عبارت دیگر، هر آنچه را که مشاهده می کنیم اجزای ترکیب یافته در یک بستر مشخص (گشتالت) هستند که در قالب یک کل برای ما معنی می یابند. بیننده می بایست به محض دیدن یک نشان با آن ارتباط بصری بر قرار نماید که این ارتباط بر اثر پدیده تکرار (در مکان مناسب، زمان مناسب و ...) می تواند منجر به ماندگاری در ذهن وی گردد و از آنجایی که ذهن انسان به شدت گرایش به ساده دیدن و کمینه کردن پدیده های اطراف خویش دارد، به نظر می رسد که بهتر است جهت ساختن یک المان بصری ماندگار در ذهن مخاطب به اصل ساده سازی (Simplicity) توجه بیشتری نماییم و یا اگر تمایل به استفاده از ترکیبات پیچیده تر داریم به خاصیت کشف تدریجی و جذابیت های بصری آن با وسواس بیشتری بنگریم.
مجموع تحلیل های یاد شده، همگی بر میزان اثربخش بودن نشان و برند تجاری بر روی مخاطبان نقش دارند و از عوامل تعیین کننده آن به شمار می آیند.  

برجستگي برند

برجستگي برند، شاخصي است که ميزان آگاهي از برند را مورد سنجش قرار مي دهد. شاخص برجستگي برند اين نکته را مي­ سنجد که يک برند چندين بار و با چه ميزان سهولت در موقعيت ها و شرايط مختلف به ذهن مشتري فرا خوانده مي شود. مشتري تا چه حد نسبت به برند حضور ذهن دارد و نقش برند در ذهن وي به صورت برجسته حک شده است. آيا به سادگي آن را به ياد مي آورد و شناسايي مي کند؟ چه نوع اشارات و راهنمايي هايي براي اين امر لازم هستند؟ و تا چه حد آگاهي از برند در ذهن فرد نفوذ يافته است؟

جهت كسب اطلاعات در خصوص  مشاوره برندینگ با شركت حامی صنعت لجور تماس بگیرید .

توسعه برند

برند می­ تواند به گروه‌های جدید محصولات گسترش یابد. بسط برند در مواقع تطابق با تغییرات محیطی و یا بدست آوردن منافع از یک برند قوی ضروری است. گسترش دارای منافع زیادی است. بسیاری از شرکت­ها از توسعه برند به عنوان یک استراتژی استفاده می­ کنند در واقع آن‌ها از این استراتژی برای افزایش و اهرم سازی ارزش ویژه برند بهره می­ برند.

امروزه، گسترش برند برای تأیید و مواجهه با تغییرات بازار استفاده می­ شود. برای بسط موفق برند هماهنگی آن با جوهره آن و تناسب آن با چشم انداز برند ضروری است. اگر برندی در راستایی غیر از آنچه که هسته اصلی آن است اقدام به گسترش گروه‌های محصولات و یا مشتریان بکند، در این صورت هردو در معرض خطر قرار می­ گیرند .

جهت كسب اطلاعات در خصوص  مشاوره برندینگ با شركت حامی صنعت لجور تماس بگیرید
 

روش اخذ جوز تاسیس:

1-1- متقاضيان جواز تاسيس‌، موظفند با توجه به اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري نسبت به تهيه طرح توجيهي فني و اقتصادي (‌ترجيحاً با كمك شركت‌هاي مشاور خدمات فني و مهندسي ‌) اقدام و جهت بررسي و صدور جواز تاسيس به سازمان صنايع و معادن استان ارائه نمايند.

1-2- فهرست اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري و اولويت‌هاي طرح آمايش صنعتي و معدني ازسوي معاونت برنامه‌ريزي ، توسعه و فن آوري در چارچوب سند راهبرد توسعه صنعتي كشور .

1-3- صدور جواز تاسيس به نام اشخاص حقوقي منوط به ارائه آگهي رسمي تاسيس شركت و آخرين تغييرات انجام شده منعكس درروزنامه رسمي است و براي اشخاص حقيقي كپي شناسنامه و درصورت تغييرات صفحه آخر شناسنامه الزامي است.

1-4- صدور جواز تاسيس براي ايجاد واحد صنعتي و توسعه واحدهاي موجود در محدوده‌هاي جغرافيايي ممنوعه جز براي موارد مستشناء شده بر اساس مصوبات قانوني مجاز نیست.

صدور جواز تاسيس در مورد كالاهائي كه داراي ضوابط ويژه بوده بنابر تشخيص سازمان صنايع و معادن استان‌ها نياز به هماهنگي قبلي داشته باشد و منوط به اعلام موافقت دستگاه ذي‌ربط خواهد بود.

جهت كسب اطلاعات در خصوص  اخذ جواز تاسیس با شركت حامی صنعت لجور تماس بگیرید .

هزينه های صدور جوازتاسيس‌:

به استناد بند 11 تبصره ذيل ماده 46 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 80 بابت صدور جواز تاسيس مبلغ يكصد هزار ريال (‌100000‌) ريال و هر بار تمديد آن مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال بابت حق تمبر و همچنين به استناد تبصره (‌5) قانون بودجه سال1364 و تصويب نامه شماره 8398/ت 181 هـ‌- مورخ 2/6/72 هيات محترم وزيران‌، به ميزان 5/0 در هزار سرمايه ثابت طرح و حداكثر معادل يك ميليون (1000000‌) ريال به حساب معين استاني واريز خواهد گرديد و غير قابل استرداد است.

جهت كسب اطلاعات در خصوص مشاوره جواز تاسیس با شركت حامی صنعت لجور تماس بگیرید .

اعتبار جواز تاسيس‌:

مدت اعتبار جواز تاسيس از تاريخ صدور يا تمديد قبلي شش ماه بوده و تمديد مجدد آن حسب درخواست متقاضي منوطبه انجام اقدامات لازم و تاييد سازمان صنايع و معادن استان مربوط ‌در هريك از موارد زير خواهد شد.

الف‌: ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي كار به صورت عادي از سوي دارنده جواز تاسيس حداقل هر 2 ماه يكبار بر اساس فرم مربوطه به سازمان صنايع و معادن استان ارائه گردد.

ب- تهيه زمين مناسب و اقدام به عمليات ساختماني مورد نياز طرح يا اجاره رسمي محل (‌حداقل به مدت يكسال‌) و فراهم نمودن امكانات لازم براي اجراي طرح در مرحله اول تمديد.

ج – انطباق پيشرفت اجراي طرح با برنامه زمان‌بندي براي مراحل بعدي تمديد.

تبصره 1- در صورت گذشت بيش از شش ماه از تاريخ صدور جواز تاسيس و عدم احراز شرايط جهت تمديد آن جواز تاسيس صادره توسط سازمان صنايع ومعادن استان ابطال و مراتب به متقاضي اطلاع داده خواهد شد.

تبصره 2- در صورت توقف اجراي طرح به هر دليل متقاضي مكلف به ارسال گزارش توجيهي تاخير يا توقف روند سرمايه‌گذاري به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه است. بديهي است در صورت غير موجه شناخته شدن دلايل ابرازي از سوي سازمان صنايع ومعادن متقاضي/ متقاضيان طرح‌، مكلف به استرداد تسهيلات حمايتي از سوي دولت و جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 3 – در صورت وقوع شرايط تبصره 2 اين ماده‌، چنانچه زمين از شركت شهرك‌هاي صنعتي و يا منابع طبيعي دريافت گرديده باشد امكانات مذكور بايد به صورت تمام و كمال و با نظارت سازمان صنايع و معادن استان و با هماهنگي دستگاه واگذارنده زمين و بدون دريافت وجه اضافي و رعايت شرايط قانوني به متقاضي جديد منتقل گردد.

جهت كسب اطلاعات در خصوص تمدید اعتبار جواز تاسیس با شركت حامی صنعت لجور تماس بگیرید .

ضوابط  جواز تاسیس  و زمین صنعتی:

طرح‌هائي كه لزوماً در خارج از شهرك‌هاي صنعتي استقرار مي‌يابند لازم است قبل از اقدام به اجراي طرح نسبت به اخذ مجوز تغيير كاربري (از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زارعي و باغي و يا موافقت‌نامه سازمان جهاد كشاورزي استان) اقدام کنند.

جهت كسب اطلاعات در خصوص شهرك‌هاي صنعتي استان تهران‌، نحوه  دريافت‌ و قيمت زمين با شركت حامی صنعت لجور تماس بگیرید .

صدور جواز تاسيس در زمينه‌هاي زیر منوط به کسب تاییدیه از دستگاه‌های ذیربط است‌:

جواز تاسیس شيرخشك‌، جواز تاسیس غذاي كودك‌، جواز تاسیس مواد بيولوژيك‌، جواز تاسیس ملزومات و تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي و يا مواد اوليه و بسته‌بندي آنها– جواز تاسیس ‌احداث سيلو‌– جواز تاسیس هواپيما- جواز تاسیس ماهواره و رسانه‌هاي ارتباطي‌– جواز تاسیس انواع حامل‌هاي رايانه‌اي (‌DVD-CD‌) بازيافت خودروهاي فرسوده‌– جواز تاسیس تلفن همراه‌– جواز تاسیس احداث پالايشگاه‌ها و صنايع مادر پتروشيمي و ديگر مشتقات از نفت خام و بنزين ازگاز طبيعي ‌(‌فرآيندGTL‌)‌- جواز تاسیس نان صنعتي انبوه‌– جواز تاسیس خودروهاي سبك با سوخت فسيلي (‌سواري‌– وانت باروخودروهاي دست ساز خودروهاي سنگين و نيمه سنگين (‌ميني‌بوس– اتوبوس– كاميون‌– كاميونت و كشنده‌) ساخت دستگاه‌هاي فلزياب‌– جواز تاسیس توليد كالاهاي دخاني.

تبصره‌: بررسي صدور جواز تاسيس خارج از شهرك‌هاي صنعتي مستلزم تامين آب مورد نياز توسط اداره كل امور آب استان جهت اجراي طرح مورد نظر است.

1- صدور جواز تاسيس در مواردي كه مستلزم تامين مواد اوليه از داخل كشور بوده و تامين آن در اختيار دستگاه‌هاي دولتي است و يا تابع مقررات خاص است، منوط به كسب تائيديه از دستگاه ذيربط خواهد بود.

2- در تكميل فرم درخواست جواز تاسيس رعايت موارد ذيل ضروري است.

-       عدم مغايرت توليد مورد نظر با ضوابط شرعي و قانوني

-  رعايت محدوديت‌هاي منطقه‌اي مصوب (محدوديت احداث واحدهاي صنعتي در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران)

-   در ذيل فرم جواز تاسيس در محل مورد ‌نظر آدرس و كدپستي و تلفن و فاكس دقيقاً ذكر گردد.

-       محل امضاء اشخاص حقيقي با امضاء و اشخاص حقوقي با امضاء مهر شركت

-  جهت كسب اطلاعات در خصوص  نحوه  دريافت‌ جواز تاسیس در زمینه های مختلف با شركت حامی صنعت لجور تماس بگیرید .

#حامی صنعت:#اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی #اخذ جواز #مجوز#پایان کار صنعتی از شهرداری  #اخذ موافقت اصولی تولیدی#پروانه بهره برداری #جواز تاسیس#مجوز محیط زیست#استاندارد#جهاد#شهرداری # بهین یاب و وسامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحد ها ی تولیدی

www.lajvargroup.com

88923040      09121220704 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: #حامی صنعت:#اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی #اخذ جواز #مجوز#پایان کار صنعتی از شهرداری #اخذ موافقت اصولی تولیدی#پروانه بهره برداری #جواز تاسیس#مجوز محیط زیست#استاندارد#جهاد#شهرداری # بهین یاب و وسامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحد ها ی تولیدی,
نوشته شده توسط سعید باقری در ۱۷:۱۸ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,

حامی صنعت:تغییر کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی, زمین, سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,
 www.lagvargroup,.com       88923040    09121220704
برچسب‌ها: حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۱۳/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت:کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,


برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه تولیدی,زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,استانداردکاربردی نشان وعلامت,مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمی,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۲:۰۴ | لینک ثابت نظر(0)

۷/۴/۱۳۹۲

حامی صنعت،موافقت اصولی,جوازتاسیس،مجوزصنایع،محیط زیست،استاندارد،پروانه بهره برداری,مجوزورودماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمین کشاورزی به صنعتی کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی

حامی صنعت،موافقت اصولی,جوازتاسیس،مجوزصنایع،محیط زیست،استاندارد،پروانه بهره برداری,مجوزورودماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمین کشاورزی به صنعتی کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی

www.lajvargroup.com       88923040       09121220704

قانون امور گمركي شماره 57445

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

1388 در اجراي /8/ 43174 مورخ 18 / عطف به نامه شماره 164572

اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون امور گمركي كه با عنوان لايحه به مجل س شوراي اسلامي تقديم

1390 و /8/ گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 22

تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي  علي لاريجاني

1390/9/22 شماره 180531

وزارت امور اقتصادي و دارايي

كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و « قانون امور گمرك ي »

دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در

1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره /9/ تاريخ 2

1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده /9/ 373/57445 مورخ 16

است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور  محمود احمد ينژاد

قانون امور گمركي

بخش اول  تعاريف، سازمان و كليات

فصل اول  تعاريف

ماده 1 مفاهيم اصطلاحات گمركي ب ه كار برده شده در اين قانون،

طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به صورت مجموعه

براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي شود مگر اين كه در بندهاي ذيل

يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به عمل آمده باشد:

الف  اظهار كا لا : بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات

اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را دربا ر ه كالا مشخص

مي كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد.

ب  اظهاركننده : صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر

مقررات اين قانون به گمرك اظهار م ي كند. در اظهار الكترونيكي صاحب

كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گ و اهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده

از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني

اظهاركننده شناخته مي شود.

پ  اظهارنامه اجمال ي : سندي است كه به موجب آن شركت حمل و

نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام

ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي نمايد.

ت  اماكن گمرك ي : انبارها، باراندازها، اسكل ه ها، فرودگاهها،

ايستگاههاي را هآهن، محوطه ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت

گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به منظور انجام تشريفات

گمركي استفاده مي شود. اين اماكن مي تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي

اختصاصي و سردخانه هاي عمومي باشد.

ث  ترخي ص : خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات

گمركي مربوط است.

ج  ترخيصيه : سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير

و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي

توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي نمايد.

چ  تشريفات گمرك ي : كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات

گمركي انجام مي شود.

ح  تضمي ن : وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيم ه نامه معتبري است كه

براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي شود.

خ  تعه د : قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را
برچسب‌ها: حامی صنعت،موافقت اصولی,جوازتاسیس،مجوزصنایع،محیط زیست،استاندارد،پروانه بهره برداری,مجوزورودماشین الات صنعتی مستعمل،کاربری زمین کشاورزی به صنعتی کمیسیون ماده یک جهادکشاورزی,
ادامه مطلب

نوشته شده توسط سعید باقری در ۱۲:۴۶ | لینک ثابت نظر(0)

۲۴/۸/۱۳۹۱

حامی صنعت:استاندارد,پروانه کاربردی نشان وعلامت استاندارد,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,اطلاعات کارخانه کارگاه تولیدی زمین سوله صنعتی,پروانه ساخت,بهداشت ازمعاونت غذا دارو,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست,معافیت گمرکی ماشین الات تولیدی صنعتی,

حامی صنعت:استاندارد,پروانه کاربردی نشان وعلامت استاندارد,پروانه ساخت,بهداشت صنایع غذایی از معاونت غذا دارو/G.M.Pروش خوب ساخت,پروانه بهره برداری موافقت اصولی,جوازتاسیس بند الف و ب خارج شعاع 120 کیلومتری تهران,تهیه ارزمرجع دولتی ,برات وصولی بدون انتقال ارز$$جهت واحدهای صنعتی تولیدی ,اخذ موافقت زیست محیطی,معافیت مالیاتی وگمرکی ماشین الات تولیدی صنعتی, ماده 138, ماده39 ماده132 ,ماده103 تامین اجتماعی, ماده 9و10 قانون نوسازی صنایع,طرح توجیهی فنی مالی/وام وتسهیلات بانکی تولیدی صنعت ومعدن/پرسشنامه وفرم صدورپروانه بهره برداری/پرسشنامه وفرم صدورجواز تاسیس/طرح وتوسعه,طرح بروزرسانی واحد های صنعتی,کدرهگیری ایران کد وشناسه کالا وخدمات تلفکس 88923040 سعیدباقری 09121220704همراه www.lajvargroup.com خریدوفروش موافقت اصولی/پروانه بهره برداری/جوازتاسیس/ گواهی فعالیت صنعتی/کارت شناسایی کارگاه/تزریق پلاستیک نایلون ونایلکس,شیمیایی,پلیمر,پلی اتیلن,سلولزی,کارتن,نساجی,رنگرزی پارچه/جوازبتن آماده /جدول وبلوک,آجرنما,آجرصنعتی,کانی,غیرفلزی معدنی,آسفالت گرم,آسفالت سرد,قیر,پروانه وجوازبرق والکترونیک,,رنگ ورزین,قطعات خودرو, ایران خودرو, تسهیلات تولیدی بانک صنعت ومعدن,,زمین ,درشهرک های صنعتی مصوب صفا دشت,شهرک بهارستان, شهرک سپهرنظرآباد,شهرک هشتگرد,شهرک شمس آباد,شهرک عباس اباد,شهرک علی آباد,شهرک دماوند,شهرک خرمدشت تماس با گروه حامی صنعت لجورآدرس: تهران، خ طالقانی،حدفاصل ولیعصروپل حافظ، جنب هتل بزرگ انقلاب، کوی مسعود، پلاک 4، واحد 2تلفکس: 3040 8892 – 021 همراه: 0704 122 912 سعید باقری www.lajvargroup.com
برچسب‌ها: حامی صنعت:استاندارد,پروانه کاربردی نشان وعلامت استاندارد,,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۳:۴۲ | لینک ثابت نظر(0)

۲۱/۴/۱۳۹۱

حامی صنعت:مجوز محیط زیست/

 پروانه بهره برداری/ جوازتاسیس/  پروانه ساخت بهداشت صنایع غذایی ازمعاونت غذا دارو/ موافقت اصولی/ارزمرجع دولتی/ مجوز محیط زیست

1-                        صنایع غذایی  گروه )1- الف(

1-  تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو

2-  بسته بندی خرما بدون شستشو

3-  واحد تولید آب نبات و پولکی و شکر پنیر و غیرو تا 300 تن در سال

4-  واحد تولید نبات (نبات ریزی )

5-  واحد تولید گز و سوهان تا 300 تن در سال

6-  واحد بسته بندی نمک و ادویه جات

7-  واحد بسته بندی چای

8-  واحد بسته بندی قهوه

9-  واحد بسته بندی قند حبه و کله تا 300 تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت

10-                     واحد بسته بندی عسل

11-                     تولید بستنی تا 100 تن در سال

12-                     تولید شیرینی و نان تا 300 تن در سال

13-                     آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا 300 تن در سال

14-                     واحد بسته بندی کره و سایر لبنیات تا 100 تن در سال

15-                     تولید بیسکویت و شکلات تا 300 تن در سال

16-                     واحد رشته  بری تا 300 تن در سال

17-                     واحد ماکارونی سازی تا 300 تن در سال

18-                     واحد تولید آج موم ( مخصوص کندوی عسل )

19-                     واحد بسته بندی سبزیجات و میوه جات

20-                     واحد تولید یخ ( صرفا در مناطق صنعتی درون شهری بایستی استقرار یابند )

21-                     واحد تولید نان بستنی

22-                     واحد بسته بندی گلاب

23-                     واحد بسته بندی عرقیات گیاهی

24-                     واحد بسته بندی جو بدون عملیات بوجاری و شستشو

25-                     واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری

26-                     واحد تولید بهبود دهنده کیفیت آرد

27-                     واحد تولید غذای کودک از آرد غلات آماده بدون عملیات بوجاری و آسیاب

28-                     تولید نان

 

 

گروه صنایع غذایی)1 ب(

1-  واحد تولید قند حبه و کله بیش از 300 تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت

2-  واحد تولید همبرگر

3-  واحد لپه سازی

4-  واحد تصفیه نمک و بسته بندی

5-  واحد تولید نمک ید دار و یا مشابه آن

6-  کارخانه برنج پاک کنی

7-  واحد تولید بیسکویت و شکلات تا 2000 تن در سال

8-  واحد تهیه ، شستشو و بسته بندی خشکبار و خرما

9-  واحد تولید ماکارونی بیش از 300 تن در سال

10-                     واحد تولید رشته بری بیش از 300 تن در سال

11-                     واحد تولید عرقیات گیاهی

12-                     واحد تولید ترشیجات و رب سازی

13-                     تولید گز و سوهان بیش از 300 تن در سال

14-                     تولید آب نبات و پولکی و شکر پنیر و غیرو بیش از  300 تن در سال

15-                     کارخانه چای خشک کنی

16-                     تولید بستنی بیش از 100 تن در سال

17-                     تولید پوره میوه و لواشک

18-                     تولید آدامس

19-                     پودر سیرو  پیاز و سیب زمینی

20-                     تولید چیپس و کورن فلکس و پفک

21-                     تولید شیرینی و نان بیش از 300 تن در سال

22-                     واحد تولید روغن خوراکی از کره

23-                     واحد تولید شیره خرما و انگور

24-                     واحد تولید انواع سس

25-                     واحد تولید پودر و پروتئین سویا

26-                     واحد تولید حلوا شکری و حلوا ارده

27-                     واحد دودی کردن ماهی

28-                     واحد بادام شیرین کن واحد پوست کن غلات و حبوبات

29-                     واحد تولید آرد به روش نم زدن سریع

30-                     واحد فرمولاسیون آنزیم های دباغی ، غذایی از مواد  آماده

31-            &nb
برچسب‌ها: اخذ موافقت زیست محیطی,

ادامه مطلب

نوشته شده توسط سعید باقری در ۰۷:۱۹ | لینک ثابت نظر(0)

۱۷/۴/۱۳۹۱

lajvargroup

پروانه بهره برداری/جوازتاسیس/ پروانه ساخت بهداشت صنایع غذایی ازمعاونت غذا دارو/موافقت اصولی/

تهیه ارزمرجع دولتی/ مجوز محیط زیست/جوازتاسیس بند الف و ب خارج شعاع 120کیلومتری تهران

 معافیت گمرکی ماشین الات تولیدی صنعتی/ طرح توجیهی فنی مالی/وام وتسهیلات12درصد بانکی تولیدی

G.M.P- )Good .Manufacturing .Practices(  روش های خوب ساخت

HACCP   سیستم بهداشتی در مدیریت کیفیت برای صنایع غذایی

 قابلیت کنترل عوامل خطر زا در مواد غذایی     ISO 22000

تلفکس 88923040   سعیدباقری      09121220704همراه        www.lajvargroup.com

 

خریدوفروش گواهی فعالیت صنعتی/کارت شناسایی کارگاه/پروانه بهره برداری/جوازتاسیس/بتن آماده جدول بلوک  تزریق پلاستیک نایلون ونایلکس,شیمیایی,پلیمر,پلی اتیلن,سلولزی,کارتن,نساجی,رنگرزی پارچه/برق والکترونیک, ,آجرنما,آجرصنعتی,کانی,غیرفلزی معدنی,آسفالت گرم,آسفالت سرد,قیر,رنگ ورزین,قطعات خودرو,ایران خودرو

    www.lajvargroup.com                       ,وکدرهگیری ایران کد وشناسه کالا وخدمات پرسشنامه

,زمین ,درشهرک های صنعتی مصوب صفا دشت,شهرک بهارستان, شهرک سپهرنظرآباد,شهرک هشتگرد,

شهرک شمس آباد,شهرک عباس اباد,شهرک علی آباد,شهرک دماوند,شهرک خرمدشت دماوند فیروزکوه

تماس با گروه حامی صنعت لجور

آدرس: تهران، خ طالقانی،حدفاصل ولیعصروپل حافظ، جنب هتل بزرگ انقلاب، کوی مسعود، پلاک 4، واحد 2

تلفکس: 3040 8892 – 021   همراه: 0704 122 912   سعید باقری www.lajvargroup.com

پست الکترونیکی: lajvarcoir@yahoo.com

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۱۹:۴۵ | لینک ثابت نظر(0)

۷/۴/۱۳۹۱

حامی صنعت: موافقت اصولی/پروانه بهره برداری/جوازتاسیس/پروانه ساخت بهداشت صنایع غذایی از معاونت غذا دارو/،تهیه ارزمرجع دولتی,برات وصولی بدون انتقال ارز$$جهت واحدهای صنعتی تولیدی ,اخذ موافقت

 

حامی صنعت: موافقت اصولی/پروانه بهره برداری/جوازتاسیس/ گواهی فعالیت صنعتی/کارت شناسایی کارگاه /جوازتاسیس بند الف و ب خارج شعاع 120 کیلومتری تهران/پروانه ساخت بهداشت صنایع غذایی از معاونت غذا دارو/،تهیه ارزمرجع دولتی,برات وصولی بدون انتقال ارز$$جهت واحدهای صنعتی تولیدی ,اخذ موافقت زیست محیطی,معافیت مالیاتی وگمرکی ماشین الات تولیدی صنعتی,طرح توجیهی فنی مالی/وام وتسهیلات بانکی تولیدی صنعت ومعدن/پرسشنامه وفرم صدورپروانه بهره برداری/پرسشنامه وفرم صدورجواز تاسیس/طرح وتوسعه,طرح بروزرسانی  واحد های صنعتی,کدرهگیری ایران کد وشناسه کالا وخدمات ·

GMP- Good Manufacturing Practices روش های خوب ساخت

· HACCP  سیستم بهداشتی در مدیریت کیفیت برای صنایع غذایی

·  قابلیت کنترل عوامل خطر زا در مواد غذایی  ISO 22000

        تلفکس 88923040   سعیدباقری      09121220704همراه        www.lajvargroup.com

 

خریدوفروش /تزریق پلاستیک نایلون ونایلکس,شیمیایی,gmp  پلیمر,پلی اتیلن,سلولزی,کارتن,نساجی,رنگرزی پارچه/

,پروانه وجوازبرق والکترونیک, جوازبتن آماده /جدول و بلوک,آجرنما,آجرصنعتی,کانی,غیرفلزی معدنی,آسفالت گرم,آسفالت سرد,قیر

,رنگ ورزین,قطعات خودرو, ایران خودرو, تسهیلات تولیدی بانک صنعت ومعدن,

,زمین ,درشهرک های صنعتی مصوب صفا دشت,شهرک بهارستان, شهرک سپهرنظرآباد,شهرک هشتگرد,

شهرک شمس آباد,شهرک عباس اباد,شهرک علی آباد,شهرک دماوند,شهرک خرمدشت

تماس با گروه حامی صنعت لجور

آدرس: تهران، خ طالقانی،حدفاصل ولیعصروپل حافظ، جنب هتل بزرگ انقلاب، کوی مسعود، پلاک 4، واحد 2

تلفکس: 3040 8892 – 021   همراه: 0704 122 912   سعید باقری www.lajvargroup.com

 

 


برچسب‌ها: حامی صنعت: موافقت اصولی/پروانه بهره برداری/جوازتاسیس/پروانه ساخت بهداشت صنایع غذایی از معاونت غذا دارو/،تهیه ارزمرجع دولتی,برات وصولی بدون انتقال ارز$$جهت واحدهای صنعتی تولیدی,اخذ موافقت ,

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۲۰:۴۸ | لینک ثابت نظر(0)

۶/۴/۱۳۹۱

حامی صنعت لجور

حامی صنعت:  جوازبتن آماده /جدول  

  وبلوک,آجرنما,آجرصنعتی,کانی,غیرفلزی معدنی,آسفالت گرم,آسفالت سرد,قیر خذ پروانه بهره برداری موافقت اصولی/ /جوازتاسیس بند الف و ب خارج شعاع 120 کیلومتری تهران/پروانه ساخت بهداشت صنایع غذایی از معاونت غذا دارو/،تهیه ارزمرجع دولتی ,برات وصولی بدون انتقال ارز$$جهت واحدهای صنعتی تولیدی ,اخذ موافقت زیست محیطی,معافیت مالیاتی وگمرکی ماشین الات تولیدی صنعتی,طرح توجیهی فنی مالی/وام وتسهیلات بانکی تولیدی صنعت ومعدن/پرسشنامه وفرم صدورپروانه بهره برداری/پرسشنامه وفرم صدورجواز تاسیس/طرح وتوسعه,طرح بروزرسانی  واحد های صنعتی,کدرهگیری ایران کد وشناسه کالا وخدمات

        تلفکس 88923040   سعیدباقری      09121220704همراه        www.lajvargroup.com

 

خریدوفروش موافقت اصولی/پروانه بهره برداری/جوازتاسیس/ گواهی فعالیت صنعتی/کارت شناسایی کارگاه/تزریق پلاستیک نایلون ونایلکس,شیمیایی,پلیمر,پلی اتیلن,سلولزی,کارتن,نساجی,رنگرزی پارچه/

,پروانه وجوازبرق والکترونیک,

,رنگ ورزین,قطعات خودرو, ایران خودرو, تسهیلات تولیدی بانک صنعت ومعدن,

,زمین ,درشهرک های صنعتی مصوب صفا دشت,شهرک بهارستان, شهرک سپهرنظرآباد,شهرک هشتگرد,

شهرک شمس آباد,شهرک عباس اباد,شهرک علی آباد,شهرک دماوند,شهرک خرمدشت

تماس با گروه حامی صنعت لجور

آدرس: تهران، خ طالقانی،حدفاصل ولیعصروپل حافظ، جنب هتل بزرگ انقلاب، کوی مسعود، پلاک 4، واحد 2

تلفکس: 3040 8892 – 021   همراه: 0704 122 912   سعید باقری www.lajvargroup.com

 

پست الکترونیکی: lajvarcoir@yahoo.com 

       

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سعید باقری در ۱۲:۲۰ | لینک ثابت نظر(0)

۲/۴/۱۳۹۱

حامی صنعت:پروانه ساخت بهداشت صنایع غذایی از معاونت غذا دارو/پروانه بهره برداری موافقت اصولی/جوازتاسیس،تهیه ارزمرجع دولتی ,برات وصولی بدون انتقال ارز$$,اخذ موافقت زیست محیطی,معافیت مالیاتی وگمرکی

پروانه بهره برداری موافقت اصولی/ /جوازتاسیس بند الف و ب خارج شعاع 120 کیلومتری تهران/پروانه ساخت بهداشت صنایع غذایی از معاونت غذا دارو/،تهیه ارزمرجع دولتی ,برات وصولی بدون انتقال ارز$$جهت واحدهای صنعتی تولیدی ,اخذ موافقت زیست محیطی,معافیت مالیاتی وگمرکی ماشین الات تولیدی صنعتی                                                               www.lajvargroup.com
, ماده 138, ماده39 ماده132 ,ماده103 تامین اجتماعی, ماده 9و10 قانون نوسازی صنایع,طرح توجیهی فنی مالی/وام وتسهیلات بانکی تولیدی صنعت ومعدن/پرسشنامه وفرم صدورپروانه بهره برداری/پرسشنامه وفرم صدورجواز تاسیس/طرح وتوسعه,طرح بروزرسانی واحد های صنعتی,کدرهگیری ایران کد وشناسه کالا وخدمات
   www.lajvargroup.com     لفکس 88923040 سعیدباقری        09121220704همراه 
خریدوفروش موافقت اصولی/پروانه بهره برداری/جوازتاسیس/ گواهی فعالیت صنعتی/کارت شن